Приемане на обаждане

Можете да се насладите на обаждане със свободни ръце с помощта на смартфон или мобилен телефон, който поддържа Bluetooth профила HFP (Hands-free Profile) или HSP (Headset Profile), чрез Bluetooth връзка.

 • Ако вашият смартфон или мобилен телефон поддържа едновременно и HFP, и HSP, настройте го на HFP.
 • Операцията може да се различава в зависимост от смартфона или мобилния телефон. За повече подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени със смартфона или мобилния телефон.
 • В зависимост от свързаното устройство или използваното от вас приложение е възможно функциите да не работят правилно дори ако опитате да ги управлявате със сензорите за докосване.

Мелодия на звънене

При получаване на входящо обаждане в слушалките ще чуете мелодия на звънене.

Ще чуете който и да е от посочените-по долу тонове на звънене в зависимост от смартфона или мобилния си телефон.

 • Мелодията, зададена на слушалките
 • Мелодията, зададена на смартфона или мобилния телефон
 • Мелодията на звънене, зададена на смартфона или мобилния телефон само за Bluetooth връзка
 1. Свържете слушалките към смартфон или мобилен телефон предварително чрез Bluetooth връзка.
 2. Когато чуете мелодия на звънене, докоснете сензора за докосване на левия или десния модул на слушалките двукратно (в интервал от около 0,3 секунди), за да приемете обаждането.

  Ще чуете глас от слушалките.

  При получаване на входящо обаждане, когато слушате музика, възпроизвеждането спира на пауза и се чува мелодия на звънене в слушалките.

  Можете да говорите, като използвате микрофоните на слушалките.

  Илюстрация, показваща местоположенията на микрофоните (A) на слушалките

  A: Микрофони (ляв, десен)

  Ако не се чува мелодия на звънене в слушалките

  • Слушалките може да не са свързани със смартфона или мобилния телефон чрез HFP или HSP. Проверете състоянието на връзката на смартфона или мобилния телефон.
  • Ако възпроизвеждането не прекъсне автоматично, използвайте слушалките, за да го поставите на пауза.
 3. Използвайте смартфона или мобилния телефон, за да регулирате силата на звука.
 4. Когато завършите разговора, докоснете сензора за докосване на левия или десния модул на слушалките двукратно (в интервал от около 0,3 секунди), за да приключите обаждането.

  Ако приемете обаждане по време на възпроизвеждане на музика, възпроизвеждането се възобновява автоматично след приключване на обаждането.

Съвет

 • Когато приемете обаждане при работа със смартфони или мобилни телефони, някои смартфони или мобилни телефони получават обаждане с телефона вместо слушалките. Чрез HFP или HSP връзка прехвърлете обаждането към слушалките, като допрете с пръст си сензора за докосване на левия или десния модул на слушалките за около 2 секунди или като използвате смартфона или мобилния си телефон.
 • Силата на звука на слушалките по време на обаждане и по време на възпроизвеждане на музика може да се регулира отделно. Промяната на силата на звука по време на обаждане не променя силата на звука на възпроизвеждане на музика и обратно.
 • Можете да се наслаждавате също и на обаждания със свободни ръце дори когато носите само единия модул на слушалките. Когато получите входящо обаждане, го приемете от модула на слушалките, който носите. Ако носите и другия модул, докато говорите само през единия модул, можете да говорите и през двата модула.

Забележка

 • В зависимост от смартфона или мобилния телефон, когато получите входящо обаждане, докато слушате музика, възпроизвеждането може да не бъде възобновено автоматично дори и след края на обаждането.
 • Използвайте смартфон или мобилния телефон на разстояние поне 50 cm от слушалките. Може да се чуе шум, ако смартфонът или мобилният телефон е твърде близо до слушалките.
 • Вашият глас ще се чува в слушалките през микрофоните на слушалките (функция за страничен тон). В този случай околните звуци или звуците от работата на слушалките може да се чува през слушалките. Това не е неизправност.
 • Дори когато функцията за регулиране на силата на звука е назначена към сензора за докосване, не можете да регулирате силата на звука на слушалките по време на обаждане. Регулирайте силата на звука на свързаното устройство. Ако не можете да регулирате силата на звука на свързаното устройство, инсталирайте приложението за смартфон “Sony | Headphones Connect”, след което регулирайте силата на звука от приложението.