Слушалките не могат да се включат.

 • Уверете се, че батерията е напълно заредена.
 • Не можете да включите слушалките, докато те са поставени в кутията за зареждане и се зареждат. Извадете слушалките от кутията за зареждане, за да ги включите.
 • Поставете слушалките в кутията за зареждане и затворете капака на кутията за зареждане.
  Възможно е да разрешите някои проблеми, като поставите слушалките в кутията за зареждане.
 • В зависимост от назначението на сензора за докосване и/или настройката за гласовия асистент, е възможно да можете да използвате само единия модул на слушалките.
  Вижте следното и проверете настройката в приложението “Sony | Headphones Connect”.
  Елемент от менюто за настройка на гласовия асистент Спецификация
  [Voice Assist Function of Mobile Device] Всеки от двата модула може да се използва.
  [Google Assistant] или [Amazon Alexa] Само модулът на слушалките със зададена на [Playback control] функция за управление на сензора за докосване може да се използва самостоятелно.
  Назначете функцията [Playback control] на модула на слушалките, който искате да използвате самостоятелно.
  Във фабричните настройки [Playback control] е назначена на десния модул.
  Когато назначавате [Playback control] на двата модула на слушалките, пълната функционалност е налична само на десния модул.
  [Do not use] Всеки от двата модула може да се използва.
 • Нулирайте слушалките.
 • Върнете слушалките до първоначалните настройки и сдвоете отново слушалките и устройството.