Нулиране на слушалките

Ако слушалките не могат да бъдат включени или ако не може да се работи с тях, въпреки че са включени, нулирайте слушалките. Нулирайте един по един модулите на слушалките.

 1. Поставете модул на слушалките в кутията за зареждане.

  Затворете капака на кутията за зареждане, след като поставите слушалките в нея.

 2. Свържете кутията за зареждане към AC контакт.

  Използвайте предоставения USB Type-C кабел и USB AC адаптер (продава се в търговската мрежа).

 3. Отворете и затворете капака на кутията за зареждане повече от 5 пъти в рамките на 20 секунди.

  Индикаторът (червен) на кутията за зареждане започва да мига.

  Когато нулирането завърши, индикаторът (зелен) на кутията за зареждане мига 4 пъти ( ).

 4. Извадете модула на слушалките от кутията за зареждане, поставете другия модул на слушалките в кутията за зареждане и след това започнете операцията отново от стъпка 1.

Информацията за регистриране (сдвояване) на устройството и другите настройки се съхраняват.
Ако слушалките не работят добре дори след нулиране, върнете слушалките до първоначалните настройки за възстановяване на фабричните настройки.

Относно видеоклипа за ръководството с инструкции

Гледайте видеоклипа, за да разберете как да нулирате.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0026/h_zz/