Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки

Ако слушалките не работят добре дори след нулиране, върнете слушалките до първоначалните настройки.

 1. Поставете слушалките в кутията за зареждане.

  Оставете капака на кутията за зареждане отворен след поставянето на слушалките.

 2. Задържане на пръстите ви върху сензорите за докосване на двата модула (ляв и десен) за около 10 секунди.

  Индикаторът (червен) на кутията за зареждане започва да мига.

 3. Махнете пръстите си в рамките на 5 секунди, след като индикаторът започне да мига.

  Когато връщането до първоначалните настройки завърши, индикаторът (зелен) на кутията за зареждане мига 4 пъти ( ).

Тази операция нулира настройките за силата на звука и другите настройки до фабрични настройки и изтрива цялата информация за сдвояване. В такъв случай изтрийте информацията за сдвояване на слушалките от свързаното устройството и ги сдвоете отново.

Ако слушалките не работят добре дори след връщане до първоначалните настройки, се консултирайте с най-близкия търговец на Sony.

Относно видеоклипа за ръководството с инструкции

Гледайте видеоклипа, за да разберете как да извършите връщане до първоначалните настройки.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0027/h_zz/

Съвет

 • Също така можете да върнете слушалките до първоначалните настройки с приложението “Sony | Headphones Connect”.

Забележка

 • Когато кутията за зареждане не разполага с достатъчно оставащ заряд на батерията, връщането до първоначалните настройки на слушалките няма да започне. Заредете кутията за зареждане.
 • Ако не махнете пръста си в рамките на 5 секунди, след като индикаторът започне да мига в стъпка 3, слушалките няма да се върнат до първоначалните настройки. Опитайте отново от стъпка 2.
 • Ако сте актуализирали софтуера след закупуването на слушалките, дори и да върнете слушалките до първоначалните настройки, софтуерът ще остане актуализиран.
 • Когато върнете слушалките до първоначалните настройки, за да възстановите фабричните настройки, след като сте сменили езика на гласовите указания, езикът също ще се върне към фабричната настройка.