Функции за телефонно обаждане

Наличните функции по време на обаждане може да варират в зависимост от профила, поддържан от смартфона или мобилния телефон. Освен това, дори ако профилът е същият, е възможно наличните функции да се различават в зависимост от смартфона или мобилния телефон.

В зависимост от свързаното устройство или използваното от вас приложение е възможно функциите да не работят правилно дори ако опитате да ги управлявате със сензорите за докосване.

За повече подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени със смартфона или мобилния телефон.

Поддържан профил: HFP (Hands-free Profile)

При режим в готовност/възпроизвеждане на музика

  • Задръжте пръста си върху сензора за докосване на десния модул за около 2 секунди, за да стартирате функцията за гласово набиране на смартфона/мобилния телефон, или активирайте Google™ app на смартфона с Android или Siri на iPhone.

Изходящо обаждане

Можете да използвате сензора за докосване на левия или десния модул, за да изпълнявате следните операции.

Когато носите на ухото си само единия модул на слушалките, управлявайте слушалките чрез модула, който носите.

  • Бързо докоснете сензора за докосване двукратно (в интервал от около 0,3 секунди), за да отмените изходящо обаждане.

Можете да извършвате следните операции на модула на слушалките, на който не е назначена функцията за потискане на шума (десният модул във фабричните настройки).

  • Задръжте пръста си върху сензора за докосване за около 2 секунди, докато устройството за обаждания се превключи между слушалките и смартфона/мобилния телефон.

Входящо обаждане

Можете да използвате сензора за докосване на левия или десния модул, за да изпълнявате следните операции.

Когато носите на ухото си само единия модул на слушалките, управлявайте слушалките чрез модула, който носите.

  • Бързо докоснете сензора за докосване двукратно, за да отговорите на обаждане.
  • Задръжте пръста си върху сензора за докосване за около 2 секунди, за да откажете обаждане.

По време на обаждане

Можете да използвате сензора за докосване на левия или десния модул, за да изпълнявате следните операции.

Когато носите на ухото си само единия модул на слушалките, управлявайте слушалките чрез модула, който носите.

  • Бързо докоснете сензора за докосване двукратно, за да приключите обаждане.

Можете да извършвате следните операции на модула на слушалките, на който не е назначена функцията за потискане на шума (десният модул във фабричните настройки).

  • Задръжте пръста си върху сензора за докосване за около 2 секунди, докато устройството за обаждания се превключи между слушалките и смартфона/мобилния телефон.

Поддържан профил: HSP (Headset Profile)

Можете да използвате сензора за докосване на левия или десния модул, за да изпълнявате следните операции.

Когато носите на ухото си само единия модул на слушалките, управлявайте слушалките чрез модула, който носите.

Изходящо обаждане

  • Бързо докоснете сензора за докосване двукратно, за да отмените изходящо обаждане.

Входящо обаждане

  • Бързо докоснете сензора за докосване двукратно, за да отговорите на обаждане.

По време на обаждане

  • Бързо докоснете сензора за докосване двукратно, за да приключите обаждане.