Слушалките не работят правилно.

 • Не можете да използвате слушалките, когато не ги носите. Поставете слушалките в ушите си, за да ги управлявате.
 • За да управлявате слушалките, докоснете правилно сензора за докосване. Задръжте слушалката между палеца и средния си пръст, след което докоснете сензора за докосване с показалеца си.
 • Не можете да управлявате слушалките, когато сензорът за докосване или пръстите ви са влажни. Преди употреба избършете със суха кърпа всякаква пот или вода.
 • Не можете да управлявате слушалките, ако носите ръкавици. Управлявайте слушалките с голи ръце.
 • Не можете да управлявате слушалките, когато сензорът за докосване е покрит от косата ви. Разчистете повърхността на сензора за докосване, за да можете да го докосвате директно.
 • Бъдете прецизни и докосвайте сензора за докосване точно в центъра. Ако ръбът на сензора за докосване бъде докоснат, слушалките може да не работят.
 • Докоснете сензора за докосване с възглавничката на пръста си. Ако го докоснете с нокът или с върха на пръста си, слушалките може да не работят.
 • Докоснете сензора за докосване, докато държите слушалките между палеца и средния си пръст. Ако слушалките се движат, когато докосвате сензора за докосване, слушалките може да не работят.
 • Когато променяте назначаването на функциите на сензорите за докосване с приложението “Sony | Headphones Connect”, потвърдете в приложението, че към сензора за докосване са назначени правилните функции.
 • Нулирайте слушалките. Тази операция не изтрива информацията за сдвояване.
 • Ако слушалките не работят добре дори ако ги нулирате, върнете слушалките до първоначалните настройки.
 • Когато не можете да зареждате устройството за обаждания по време на изходящо обаждане или докато говорите на телефона, проверете с приложението “Sony | Headphones Connect” дали функцията [Ambient Sound Control] не е назначена на сензора за докосване.