Ниско ниво на звука

  • Увеличете силата на звука на свързаното устройство.
  • Когато функцията за регулиране на силата на звука е назначена към сензора за докосване чрез приложението “Sony | Headphones Connect”, можете да регулирате силата на звука на слушалките по време на възпроизвеждане на музика.
  • Дори когато функцията за регулиране на силата на звука е назначена към сензора за докосване чрез приложението “Sony | Headphones Connect”, не можете да регулирате силата на звука на слушалките по време на обаждане. Регулирайте силата на звука на свързаното устройство. Ако не можете да регулирате силата на звука на свързаното устройство, инсталирайте приложението за смартфон “Sony | Headphones Connect”, след което регулирайте силата на звука от приложението “Sony | Headphones Connect”.
  • Отново свържете Bluetooth устройството към слушалките.
  • Звуковите проводници (проводите за изходящ звук), вентилационните отвори и отворите на микрофоните (на 2 места) на слушалките не са напълно водоустойчиви. Ако са останали капки вода в звуковите проводници, вентилационните отвори или отворите на микрофоните (на 2 места), силата на звука се понижава временно, но това не е неизправност. Вижте “Когато приключите с използването на слушалките” и подсушете слушалките преди употреба.
  • Нулирайте слушалките.
  • Върнете слушалките до първоначалните настройки и сдвоете отново слушалките и устройството.

Забележка

  • В зависимост от свързаното устройство е възможно силата на звука на устройството и слушалките да се или да не се синхронизират. Ако силата на звука на устройството не е синхронизирана със силата на звука на слушалките, няма да е възможно да използвате устройството за увеличаване на силата на звука на слушалките, след като силата на звука е била намалена на слушалките.