Осъществяване на обаждане

Можете да се насладите на обаждане със свободни ръце с помощта на смартфон или мобилен телефон, който поддържа Bluetooth профила HFP (Hands-free Profile) или HSP (Headset Profile), чрез Bluetooth връзка.

 • Ако вашият смартфон или мобилен телефон поддържа едновременно и HFP, и HSP, настройте го на HFP.
 • Операцията може да се различава в зависимост от смартфона или мобилния телефон. За повече подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени със смартфона или мобилния телефон.
 • В зависимост от свързаното устройство или използваното от вас приложение е възможно функциите да не работят правилно дори ако опитате да ги управлявате със сензорите за докосване.
 1. Свържете слушалките към смартфон/мобилен телефон чрез Bluetooth връзка.
 2. Използвайте своя смартфон или мобилен телефон, за да извършите обаждането.

  Когато се обаждате, тонът при набиране се чува в слушалките.

  Ако се обаждате, докато слушате музика, възпроизвеждането бива поставено на пауза.

  Можете да говорите, като използвате микрофоните на слушалките.

  Илюстрация, показваща местоположенията на микрофоните (A) на слушалките

  A: Микрофони (ляв, десен)

  Ако не се чува мелодия на набиране в слушалките

  • Използвайте смартфона или мобилния си телефон, за да превключвате от устройството за обаждания към слушалките, или задръжте пръста си на сензора за докосване на левия или десния модул на слушалките за около 2 секунди.

 3. Използвайте смартфона или мобилния телефон, за да регулирате силата на звука.
 4. Когато завършите разговора, докоснете сензора за докосване на левия или десния модул на слушалките двукратно (в интервал от около 0,3 секунди), за да приключите обаждането.

  Ако проведете обаждане по време на възпроизвеждане на музика, възпроизвеждането се възобновява автоматично след приключване на обаждането.

Съвет

 • Силата на звука на слушалките по време на обаждане и по време на възпроизвеждане на музика може да се регулира отделно. Промяната на силата на звука по време на обаждане не променя силата на звука на възпроизвеждане на музика и обратно.
 • Можете да се наслаждавате също и на обаждания със свободни ръце дори когато носите само единия модул на слушалките. Ако носите и другия модул, докато говорите само през единия модул, можете да говорите и през двата модула.

Забележка

 • Използвайте смартфон или мобилния телефон на разстояние поне 50 cm от слушалките. Може да се чуе шум, ако смартфонът или мобилният телефон е твърде близо до слушалките.
 • Вашият глас ще се чува в слушалките през микрофоните на слушалките (функция за страничен тон). В този случай околните звуци или звуците от работата на слушалките може да се чува през слушалките. Това не е неизправност.
 • Дори когато функцията за регулиране на силата на звука е назначена към сензора за докосване, не можете да регулирате силата на звука на слушалките по време на обаждане. Регулирайте силата на звука на свързаното устройство. Ако не можете да регулирате силата на звука на свързаното устройство, инсталирайте приложението за смартфон “Sony | Headphones Connect”, след което регулирайте силата на звука от приложението.