Не можете да чуете човека при обаждане/гласът на повикващия е слаб, гласът ви не достига другия човек по време на обаждане/гласът ви се чува слабо от страната на повикващия.

 • Проверете дали и слушалките, и свързаното устройството са включени.
 • Увеличете силата на звука на свързаното устройство, ако е твърде ниска.
 • Когато използвате приложение за видеоразговори, отворете настройките (*) на приложението за видеоразговори и проверете дали настройката на високоговорителя или микрофона е указана като [Headset (WF-1000XM4 Hands-Free)](**). Когато настройките на приложението за видеоразговори не могат да се проверят или връзките за разговори [Headset (WF-1000XM4 Hands-Free)] не могат да бъдат избрани, изберете [Headset (WF-1000XM4 Hands-Free)] от настройките на компютъра си, за да осъществите връзките.

  *В зависимост от приложението за видеоразговори, което използвате, е възможно тази функция да не е налична.

  **Възможно е названията да варират в зависимост от компютъра или приложението за видеоразговори, което използвате.

 • Ако размерът на тапите не съответства на размера на каналите на ушите ви или ако слушалките не се носят правилно на ушите ви, операциите с докосване или засичането на говор на Speak-to-Chat може да не са успешни или е възможно да не получите пълноценно качество на звука, на ефекта от потискането на шума или на обажданията.
  Ако случаят е някой от тези, опитайте следното.
  • Сменете тапите с тези, които прилягат по-плътно в ушите ви. Когато сменяте тапите, изпробвайте размерите на тапите последователно от по-големите към по-малките. Възможно е размерите на лявата и дясната тапа да са различи.
   Приложението “Sony | Headphones Connect” ще ви помогне да определите кои тапи са по-подходящи за вас, за да постигнете оптимален ефект на потискане на шума.
  • Проверете дали носите слушалките правилно на ушите си. Носете слушалките така, че тапата да е поставена удобно в канала на ухото възможно най-дълбоко.
 • Поставете слушалките в кутията за зареждане и затворете капака. След това извадете слушалките и ги свържете отново с Bluetooth устройството.
 • Рестартирайте Bluetooth устройството, като например смартфона или компютъра си, и го свържете отново със слушалките.
 • Нулирайте слушалките.
 • Върнете слушалките до първоначалните настройки и сдвоете отново слушалките и устройството.