Относно режима за качество на звука

Следните 2 режима за качество на звука могат да бъдат избрани по време на Bluetooth възпроизвеждане. Можете да превключите настройките и да проверите режима за качество на звука чрез приложението “Sony | Headphones Connect”.

Режим на приоритет на качеството на звука: дава предимство на качеството на звука.

Режим на приоритет върху стабилността на връзката: дава предимство на стабилната връзка (по подразбиране).

  • Когато искате да дадете приоритет на качеството на звука, изберете режим “Приоритет на качеството на звука”.
  • Ако връзката е нестабилна, като например при възпроизвеждане само на прекъсващ звук, изберете режима “Приоритет върху стабилността на връзката”.

Забележка

  • Времето за възпроизвеждане може да се скъси в зависимост от качеството на звука и условията, при които използвате слушалките.
  • В зависимост от околните условия на обстановката, където използвате слушалките, е възможно да има прекъсвания на звука дори при избран режим “Приоритет върху стабилността на връзката”.