Използване на функцията за потискане на шума

Ако използвате функцията за потискане на шума, ще можете да се насладите на музика, без да бъдете обезпокоявани от околния шум.

 1. Извадете слушалките от кутията за зареждане и след това поставете модулите на слушалките в ушите си.

  Когато включвате слушалките за първи път след закупуване или след връщане до първоначалните настройки на слушалките, функцията за потискане на шума се включва автоматично, когато поставите модулите на слушалките в ушите си.
  Всички промени, направени в настройките, се запазват от този момент.

 2. Докоснете сензора за докосване на левия модул, за да промените настройките на функцията за потискане на шума.

  Всяко докосване води до съответното превключване на функцията.
  Режим на обкръжаващ звук: ВКЛ.
  Ще чуете гласовите указания “Ambient sound” (Околен звук).

  Функция за потискане на шума: ВКЛ.
  Ще чуете гласовите указания “Noise canceling” (Потискане на шум).

Относно видеоклипа за ръководството с инструкции

Гледайте видеоклипа, за да разберете как да използвате функцията за потискане на шума.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0023/h_zz/

Съвет

 • Можете също така да включите/изключите функцията за потискане на шума и да промените настройките на функцията за потискане на шума и режима на обкръжаващ звук чрез приложението “Sony | Headphones Connect”.
 • Можете да изберете една от следните опции в приложението “Sony | Headphones Connect”, за да зададете как искате да се променят функциите, когато докосвате левия модул на слушалките.
  • Функция за потискане на шума: ВКЛ. Режим на обкръжаващ звук: ВКЛ. Функция за потискане на шума: ИЗКЛ./Режим на обкръжаващ звук: ИЗКЛ.
  • Функция за потискане на шума: ВКЛ. Режим на обкръжаващ звук: ВКЛ.
  • Режим на обкръжаващ звук: ВКЛ. Функция за потискане на шума: ИЗКЛ./Режим на обкръжаващ звук: ИЗКЛ.
  • Функция за потискане на шума: ВКЛ. Функция за потискане на шума: ИЗКЛ./Режим на обкръжаващ звук: ИЗКЛ.
 • Когато се носи само единият модул на слушалките, режимът на обкръжаващ звук е включен дори ако на слушалките е зададена функцията за потискане на шума при последното използване на слушалките. Поставянето на двата модула на слушалките ще включи автоматично функцията за потискане на шума.

Забележка

 • Слушалките не могат да изпълнят изцяло функцията за потискане на шума, освен ако не се използват предоставените тапи.
 • Ако не носите слушалките правилно на ушите си, функцията за потискане на шума може да не работи правилно. Поставете слушалките правилно в ушите си.