Слушане на музика от устройство, свързано чрез Bluetooth връзка

Ако Bluetooth устройството ви поддържа следните профили, можете да се наслаждавате на слушане на музика и да управлявате устройството от слушалките си чрез Bluetooth връзка.

 • A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
  Можете да се насладите на музика с високо качество безжично.
 • AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
  Можете да регулирате силата на звука и т.н.

Действието може да се различава в зависимост от Bluetooth устройството. Вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с Bluetooth устройството.

 1. Поставете модулите на слушалките в двете уши.

  Поставете модула на слушалките със знака (ляв) в лявото си ухо и модула на слушалките със знака (десен) в дясното. Левият модул има релефна точка.

  Бъдете внимателни и не докосвайте сензора за докосване, когато носите слушалките на ушите си.

  Илюстрация, показваща местоположението на тактилната точка (A) на левия модул

  Илюстрация, показваща местоположенията на сензорите за докосване (B) на слушалките

  A: Тактилна точка

  B: Сензори за докосване (ляв, десен)

  Завъртете модула на слушалките, така че да прилегне плътно в канала на ухото, и регулирайте положението на модула на слушалките, докато прилегне удобно.

 2. Свържете слушалките с Bluetooth устройство.
 3. Използвайте Bluetooth устройството, за да стартирате възпроизвеждане и да регулирате силата на звука до средно ниво.

Съвет

 • Фабричните настройки са зададени така, че когато слушате музика и носите и двата модула на слушалките, възпроизвеждането на музика от слушалките ще бъде поставено на пауза, ако свалите единия или двата модула. След като поставите отново в ухото си сваления модул на слушалките, слушалките ще възобновяват възпроизвеждането на музика.
 • Слушалките поддържат SCMS-T защита на съдържанието. Можете да се насладите на музика и друго аудио на слушалките от устройство, като например преносим телевизор, поддържащо SCMS-T защита на съдържанието.
 • В зависимост от Bluetooth устройството може да се наложи да регулирате силата на звука или да зададете настройката за аудиоизход на устройството.
 • Силата на звука на слушалките по време на обаждане и по време на възпроизвеждане на музика може да се регулира отделно. Промяната на силата на звука по време на обаждане не променя силата на звука на възпроизвеждане на музика и обратно.
 • Можете да слушате музика също и като извадите само единия модул от кутията за зареждане и го поставите в ухото си.
  Когато носите само десния модул на ухото си, използвайте сензора за докосване на десния модул за възпроизвеждане на музика.
  Когато носите само левия модул на ухото си, управлявайте свързаното устройство за възпроизвеждане на музика.
  Когато слушате музика само с единия модул, ако поставите другия модул в другото ухо, можете да слушате музика с двата модула.

Забележка

 • Фабричните настройки са зададени така, че не можете да регулирате силата на звука на слушалките. Регулирайте силата на звука на свързаното устройство. Ако не можете да регулирате силата на звука на свързаното устройство, инсталирайте приложението за смартфон “Sony | Headphones Connect”, след което регулирайте силата на звука от приложението.
  Когато използвате приложението “Sony | Headphones Connect”, можете да назначите функцията за регулиране на силата на звука на сензора за докосване на слушалките.
 • Ако условията за комуникация са лоши, Bluetooth устройството може да реагира неправилно на операциите на слушалките.