Инсталиране на приложението “Sony | Headphones Connect

  1. Изтеглете приложението “Sony | Headphones Connect” от Google Play store или от App Store и го инсталирайте на смартфона си.

    Подробности относно приложението “Sony | Headphones Connect” вижте на следния URL адрес.

    https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

  2. След като инсталирате приложението “Sony | Headphones Connect”, го стартирайте.