Има разлика в силата на звука между левия и десния модул, недостатъчен нискочестотен звук.

  • Ако размерът на тапите не съответства на размера на каналите на ушите ви или ако слушалките не се носят правилно на ушите ви, операциите с докосване или засичането на говор на Speak-to-Chat може да не са успешни или е възможно да не получите пълноценно качество на звука, на ефекта от потискането на шума или на обажданията.
    Ако случаят е някой от тези, опитайте следното.
    • Сменете тапите с тези, които прилягат по-плътно в ушите ви. Когато сменяте тапите, изпробвайте размерите на тапите последователно от по-големите към по-малките. Възможно е размерите на лявата и дясната тапа да са различи.
      Приложението “Sony | Headphones Connect” ще ви помогне да определите кои тапи са по-подходящи за вас, за да постигнете оптимален ефект на потискане на шума.
    • Проверете дали носите слушалките правилно на ушите си. Носете слушалките така, че тапата да е поставена удобно в канала на ухото възможно най-дълбоко.