Какво мога да направя, за да се справя с проблем?

Ако слушалките не функционират според очакванията, опитайте следните стъпки, за да разрешите проблема:

 • Намерете симптомите на проблема в настоящето помощно ръководство и опитайте някое от изброените действия за отстраняване на проблема.
 • Поставете слушалките в кутията за зареждане и затворете капака на кутията за зареждане.
  Възможно е да разрешите някои проблеми, като поставите слушалките в кутията за зареждане.
 • Заредете слушалките.
  Възможно е да разрешите някои проблеми, като заредите батерията на слушалките.
 • Рестартирайте устройството, което се свързва към слушалките.
  Възможно е да разрешите някои проблеми чрез рестартиране на устройството, което се свързва, като например компютъра или смартфона ви.
 • Нулирайте слушалките.
 • Върнете слушалките до първоначалните настройки.
  Тази операция нулира настройките за силата на звука и другите настройки до фабрични настройки и изтрива цялата информация за сдвояване.
 • Потърсете информация за проблема в уеб сайта за обслужване на клиенти.

Ако гореспоменатите операции не решат проблема, се консултирайте с най-близкия търговец на Sony.