Не може да се извърши зареждане.

 • Уверете се, че слушалките са добре поставени в кутията за зареждане.
 • Използвайте предоставения USB Type-C кабел.
 • Проверете дали USB Type-C кабелът е надеждно свързан към кутията за зареждане и USB AC адаптера или компютъра, или USB AC адаптерът е надеждно свързан към AC контакта.
 • Проверете дали компютърът е включен. Събудете компютъра, ако е в режим на готовност (спящ режим) или на хибернация.
 • Когато използвате Windows 8.1, актуализирайте чрез Windows Update.
 • Ако тапите не са прикрепени правилно към слушалките, е възможно слушалките да не се зареждат с предоставената кутия за зареждане. Проверете дали тапите са прикрепени правилно, когато съхранявате слушалките в кутията за зареждане.
 • Ако се използват тапи на други производители, е възможно слушалките да не се зареждат с предоставената кутия за зареждане. Непременно използвайте предоставените тапи при зареждане.
 • Когато портовете за зареждане на слушалките или кутията за зареждане се замърсят, е възможно слушалките да не се зареждат. Почиствайте портовете за зареждане с мека суха кърпа.
 • Препоръчва се зареждането да се извършва на място с околна температура между 15 °C и 35 °C. Извън този диапазон ефективното зареждане може да не е възможно.
 • По време на зареждане се уверявайте, че капакът на кутията за зареждане остава затворен, за да избегнете изразходване на батерията на кутията за зареждане.
 • Когато зареждате безжично, зареждането може да се забави или да спре, ако кутията за зареждане се размести от безжична подложка за зареждане.
 • Когато зареждате безжично, зареждането може да се забави или да спре при високи или ниски температури в зависимост от използваната безжична подложка за зареждане.
 • Нулирайте слушалките.
 • Върнете слушалките до първоначалните настройки и сдвоете отново слушалките и устройството.