Ефектът на потискане на шума не е достатъчен.

 • Уверете се, че функцията за потискане на шума е включена.
 • Ако размерът на тапите не съответства на размера на каналите на ушите ви или ако слушалките не се носят правилно на ушите ви, операциите с докосване или засичането на говор на Speak-to-Chat може да не са успешни или е възможно да не получите пълноценно качество на звука, на ефекта от потискането на шума или на обажданията.
  Ако случаят е някой от тези, опитайте следното.
  • Сменете тапите с тези, които прилягат по-плътно в ушите ви. Когато сменяте тапите, изпробвайте размерите на тапите последователно от по-големите към по-малките. Възможно е размерите на лявата и дясната тапа да са различи.
   Приложението “Sony | Headphones Connect” ще ви помогне да определите кои тапи са по-подходящи за вас, за да постигнете оптимален ефект на потискане на шума.
  • Проверете дали носите слушалките правилно на ушите си. Носете слушалките така, че тапата да е поставена удобно в канала на ухото възможно най-дълбоко.
 • Функцията за потискане на шума е ефективна при нискочестотни спектри, например шум от самолети, влакове, офиси, близък климатик, и не е ефективна при високи честоти, например човешки гласове.
 • Когато адаптивният звуков контрол в приложението “Sony | Headphones Connect” е включен, се засичат действията на носещия, като например ходене или бягане. Функцията за потискане на шума се регулира автоматично и режимът на обкръжаващ звук е възможно да се активира в съответствие с тези действия.
  За да извлечете максимума от функцията за потискане на шума, изключете адаптивния звуков контрол и опитайте да включите ръчно функцията за потискане на шума при нужда.