Използване на Amazon Alexa

С помощта на приложението Amazon Alexa, което е инсталирано в смартфона ви, можете да говорите през микрофоните на слушалките, за да работите със смартфона или да извършите търсене.


Съвместими смартфони

 • Версията на операционната система, която поддържа най-новата версия на приложението Amazon Alexa за Android или iOS
 • Изисква се инсталиране на най-новото приложение Amazon Alexa.
  1. Отворете App Store на вашето мобилно устройство.
  2. Потърсете приложението Amazon Alexa.
  3. Изберете Инсталиране.
  4. Изберете Отваряне.
 1. Поставете модулите на слушалките в ушите си и свържете слушалките към смартфона чрез Bluetooth връзка.
 2. Стартирайте приложението Amazon Alexa.

  Amazon Alexa може да се назначава като функция на сензор за докосване на модула на слушалките, към който е назначена функцията за възпроизвеждане на музика. Можете да променяте назначенията на функциите към сензорите за докосване на левия и десния модул, като използвате приложението “Sony | Headphones Connect”.

  Когато използвате Amazon Alexa за първи път, ще трябва да влезете със своя акаунт за Amazon и да преминете към стъпка 3, за да настроите своите слушалки към приложението Amazon Alexa.

  Ако вече сте настроили Amazon Alexa по-рано, но сте конфигурирали сензора за докосване на десния модул на слушалките към различна от Amazon Alexa функция, прегледайте раздела със съвети по-долу, за да преконфигурирате сензора за докосване на левия модул на слушалките към Amazon Alexa.

 3. Извършете първоначалната настройка за Amazon Alexa.
  1. Докоснете иконата [More] в долния десен ъгъл на екрана на приложението Amazon Alexa и докоснете [Add a Device].

  2. На екрана [Which device would you like to set up?] изберете [Headphones].

  3. От [AVAILABLE DEVICES] на екрана [Select your device] изберете [WF-1000XM4].

   Ако не можете да откриете [WF-1000XM4] в [AVAILABLE DEVICES], слушалките не са свързани към смартфона чрез Bluetooth връзка. Свържете слушалките към смартфона чрез Bluetooth връзка.

  4. На екрана [Set up Alexa on your WF-1000XM4] докоснете [CONTINUE].

  5. Ако се покаже екранът [This will override the current voice assistant on this accessory], докоснете [CONTINUE].

  6. На екрана [Setup Complete] докоснете [DONE].

  След като първоначалната настройка е завършена, функцията на сензора за докосване на десния модул на слушалките (или левия модул, ако за първоначалната настройка е носен само левият модул на слушалките) е променена на Amazon Alexa.

 4. Кажете събуждащата дума (*) (“Alexa”) или използвайте сензора за докосване на модула на слушалките, на който е назначена функцията Amazon Alexa, за да използвате Amazon Alexa.

  Илюстрация, показваща местоположенията на сензорите за докосване (A) на слушалките

  Илюстрация, показваща местоположенията на микрофоните (B) на слушалките

  A: Сензори за докосване (ляв, десен)

  B: Микрофони (ляв, десен)

  • Задръжте пръста си върху сензора за докосване, за да въведете гласова команда.
   Например:
   “Какво е времето”
   “Пусни музика (**)”
  • Ако няма глас, тя ще бъде автоматично отменена.

  *За да зададете събуждащата дума, активирайте [Activate Voice Assistant with your Voice] с приложението “Sony | Headphones Connect”.

  **Необходим е абонамент за Amazon или Prime Music.

Подробности относно Amazon Alexa и предлаганите възможности вижте на следния уеб сайт:

https://www.amazon.com/b?node=16067214011


Съвет

 • Когато настроите слушалките към Amazon Alexa, сензорът за докосване на десния модул на слушалките (или на левия модул, ако за първоначалните настройки е носен само левият модул на слушалките) ще се конфигурира автоматично за Amazon Alexa. Можете да възстановите предишните функции на сензора за докосване, като промените настройките му в приложението “Sony | Headphones Connect”. Също така можете да преконфигурирате сензора за докосване обратно към Amazon Alexa, ако преди това сте се свързвали с Amazon Alexa, но след това сте сменили бутона към друга функция.
 • Проверете или актуализирайте версията на софтуера на слушалките с приложението “Sony | Headphones Connect”.
 • Когато няма достъп до Amazon Alexa поради причини, като например липса на връзка с интернет, от двата модула на слушалките се чуват гласовите указания “Either your mobile device isn’t connected; or you need to open the Alexa App and try again” (Или вашето мобилно устройство не е свързано; или е необходимо да отворите приложението Alexa и да опитате отново).
 • Функцията Amazon Alexa може да се назначава на модула на слушалките със сензора за докосване, който има назначена функцията за възпроизвеждане на музика. Когато искате да използвате функцията Amazon Alexa на някой от модулите на слушалките, назначете функцията за възпроизвеждане на музика на модула на слушалките, който искате да използвате, и след това назначете функцията Amazon Alexa.
  На модула на слушалките, на който не е назначена функцията за възпроизвеждане на музика, функцията Amazon Alexa не може да се използва. Можете да променяте назначенията на функциите към сензорите за докосване на левия и десния модул, като използвате приложението “Sony | Headphones Connect”.

Забележка

 • Функцията Amazon Alexa и функцията Google Асистент не могат да бъдат зададени едновременно към слушалките.
 • Можете да използвате функцията Amazon Alexa, когато носите на ухото си само единия модул, към който е зададена функцията Amazon Alexa. Когато функцията Amazon Alexa е назначена на слушалките и искате да използвате само единия модул на слушалките, използвайте модула, на който е назначена функцията Amazon Alexa. Проверете настройката на слушалките чрез приложението “Sony | Headphones Connect”.
 • Amazon Alexa не е достъпна на всички езици и във всички държави/региони. Функциите и функционалността на Alexa могат да се различават според местоположението.