Какво можете да правите с помощта на приложението “Sony | Headphones Connect

Когато свързвате смартфона с инсталирано приложение “Sony | Headphones Connect” и слушалките чрез Bluetooth връзка, можете да правите следното.

 • Да актуализирате софтуера на слушалките
 • Да превключвате езика на гласовите указания
 • Да включвате/изключвате гласовите указания
 • Да променяте функцията на сензора за докосване
 • Да задавате режима на Bluetooth свързване (режим за качеството на звука)
 • Да изключвате слушалките
 • Да настройвате функцията за автоматично поставяне на пауза/възобновяване на възпроизвеждането на музика при установено носене на слушалките
 • Да настройвате функцията за автоматично изключване при установено носене на слушалките
 • Да включвате/изключвате събуждащата дума на Amazon Alexa
 • Да превключвате настройката за включване/изключване на многоточковата връзка (свързване на слушалките към 2 устройства едновременно)
 • Сменете устройството, свързано в многоточкова връзка
 • Да връщате слушалките до първоначалните настройки
 • Да получавате съдействие при определяне на оптималните тапи
 • Да проверявате софтуерната версия на слушалките
 • Да виждате на дисплея кодека за Bluetooth връзка
 • Да виждате на дисплея оставащия заряд на батерията на слушалките
 • Да виждате на дисплея оставащия заряд на батерията на кутията за зареждане
 • Да виждате на дисплея изскачащо съобщение за спешно зареждане (когато оставащият заряд на батерията на кутията за зареждане е нисък)
 • Да избирате настройката на еквалайзера/ЧИСТ БАС
 • Да персонализирате настройките на еквалайзера
 • Да задавате функцията DSEE Extreme (завършване за висококачествен звук)
 • Да регулирате функцията за потискане на шума и режима на обкръжаващ звук (контрол на околния звук)
 • Да избирате модела за превключване при промяна на функцията за потискане на шума/режима на обкръжаващ звук на слушалките
 • Да използвате автоматично коригиране на функцията за потискане на шума чрез разпознаване на поведението (адаптивен звуков контрол)
 • Да задавате функцията за автоматично намаляване на шума от вятър
 • Да активирате/дезактивирате автоматичното засичане на аудио за Speak-to-Chat и да го настройвате
 • Да възпроизвеждате/поставяте на пауза музика или да преминавате към началото на предишния запис (или на текущия запис по време на възпроизвеждане)/да преминавате към началото на следващия запис
 • Да регулирате силата на звука по време на възпроизвеждане на музика/телефонно обаждане
 • Лесно сдвояване

Подробности относно приложението “Sony | Headphones Connect” вижте на следния URL адрес.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

Съвет

 • Функционирането на приложението “Sony | Headphones Connect” се различава в зависимост от аудиоустройството. Спецификациите на приложението и конструкцията на екрана могат да бъдат променяни без предварително уведомяване.