Свързване към сдвоен смартфон с Android

 1. Отключете екрана на смартфона с Android, ако е заключен.
 2. Извадете слушалките от кутията за зареждане.

  Слушалките се включват автоматично.

 3. Поставете модулите на слушалките в двете уши.

  Ако слушалките са автоматично свързани с последното свързано устройство, ще чуете гласови указания “Bluetooth connected” (Установена е връзка с Bluetooth) от двата модула на слушалките.

  Проверете състоянието на връзката на смартфона с Android. Ако няма връзка, преминете към стъпка 4.

 4. Покажете устройствата, сдвоени със смартфона с Android.
  1. Изберете [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].

  2. Докоснете превключвателя, за да включите Bluetooth функцията.

 5. Докоснете [WF-1000XM4].

  Ще чуете гласови указания “Bluetooth connected” (Установена е връзка с Bluetooth) от двата модула на слушалките.

Съвет

 • Операцията по-горе е примерна. За повече подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени със смартфона с Android.

Забележка

 • При свързване на свързващото се устройство може да се покаже [WF-1000XM4], [LE_WF-1000XM4] или и двете. Когато се показват двете или [WF-1000XM4], изберете [WF-1000XM4]; когато се показва [LE_WF-1000XM4], изберете [LE_WF-1000XM4].
 • Ако свързаното последно Bluetooth устройство се постави близо до слушалките, те може да се свържат автоматично към него, като просто включите слушалките. В такъв случай дезактивирайте Bluetooth функцията на последно свързаното устройство или го изключете.
 • Ако не можете да свържете смартфона към слушалките, изтрийте информацията за сдвояването от смартфона и изпълнете отново процедурата по сдвояване. За операциите на вашия смартфон вижте инструкциите за експлоатация, предоставени със смартфона.