Относно водоустойчивостта на слушалките

Относно водоустойчивостта на слушалките

 • Кутията за зареждане не е водоустойчива.
 • Спецификациите за водоустойчивост на тези слушалки са еквивалентни на IPX4 в IEC 60529 “Степени на защита срещу проникване на вода (IP код)”, който указва степента на защита, предоставяна срещу навлизането на вода. Слушалките не могат да бъдат използвани под вода.
  Ако слушалките не бъдат използвани правилно, в тях може да навлезе вода, която да предизвика подпалване, токови удари или повреди. Прочетете внимателно следните предупреждения и използвайте слушалките по правилен начин.
  IPX4: Защитено срещу пръскане с вода от каквато и да е посока.
 • Звуковите проводници (проводите за изходящ звук), вентилационните отвори и отворите на микрофоните (на 2 места) на слушалките не са напълно водоустойчиви.
  Ако са останали капки вода в звуковите проводници, вентилационните отвори или отворите на микрофоните (на 2 места), е възможно да се появят временно следните симптоми, но те не са неизправности.
  • Звукът се чува трудно.
  • Шумопотискащият ефект е отслабен.
  • Чуват се необичайни звуци.
  • Гласовете по време на обаждания се чуват трудно.

Течности, към които се отнасят спецификациите за водоустойчивост

Приложими: Прясна вода, чешмяна вода, пот
Неприложими: Течности, различни от горепосочените (например: сапунена вода, разтворен почистващ препарат, вода с почистващи агенти, шампоан, гореща изворна вода, гореща вода, морска вода и др.)

Водоустойчивостта на слушалките се основава на измервания, извършени от Sony при посочените по-горе условия. Имайте предвид, че повредите, възникнали в резултат на проникване на вода поради погрешна употреба от страна на клиента, не се покриват от гаранцията.

За запазване на водоустойчивостта

Прочетете внимателно предпазните мерки по-долу, за да се гарантира правилна употреба на слушалките.

 • Не пръскайте нарочно вода в отворите за изходящ звук.
 • Не изпускайте слушалките във вода и не ги използвайте под вода.
 • Не позволявайте слушалките да остават мокри в студена среда, тъй като водата може да замръзне. За да избегнете повреда, не забравяйте да избършете всякаква налична вода след употреба.
 • Не потапяйте слушалките във вода и не ги използвайте на влажни места, например в банята.
 • Не изпускайте слушалките и не ги подлагайте на механични удари. Това може да деформира или повреди слушалките, като доведе до влошаване показателите на водоустойчивостта.
 • Ако слушалките се намокрят:
  1. Използвайте мека суха кърпа, за да избършете всякаква налична вода, попаднала върху слушалките.
  2. Извадете тапите, насочете звуковите проводници и вентилационните отвори надолу и ги разтърсете няколко пъти, за да премахнете водата.
  3. Обърнете отворите на микрофоните (на 2 места) надолу и внимателно ги почукайте около 5 пъти към суха кърпа или друга подобна материя, за да се премахне всякаква събрана вътре вода.
  4. След като извършите тези стъпки, оставете слушалките да изсъхнат на стайна температура.
 • Ако модулите на слушалките се зареждат, докато са намокрени от пот и др., портовете за зареждане ще корозират. Преди зареждане избършете влагата с мека суха кърпа и ги оставете да изсъхнат на стайна температура.

 • Когато портовете за зареждане на слушалките или кутията за зареждане се замърсят, ги избършете с мека суха кърпа.
 • Не перете панталони или ризи с оставени в джобовете модули на слушалките.

 • Ако слушалките са счупени или деформирани, избягвайте използването на слушалките близо до вода или се свържете се най-близкия до вас търговец на Sony.