Свързване с приложението “Sony | Headphones Connect

Стартирайте приложението “Sony | Headphones Connect” на своя смартфон с Android/iPhone, за да свържете слушалките към смартфон или iPhone. За повече подробности прегледайте помощното ръководство за приложението “Sony | Headphones Connect”.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

Забележка