Ниско качество на звука

 • Ако размерът на тапите не съответства на размера на каналите на ушите ви или ако слушалките не се носят правилно на ушите ви, операциите с докосване или засичането на говор на Speak-to-Chat може да не са успешни или е възможно да не получите пълноценно качество на звука, на ефекта от потискането на шума или на обажданията.
  Ако случаят е някой от тези, опитайте следното.
  • Сменете тапите с тези, които прилягат по-плътно в ушите ви. Когато сменяте тапите, изпробвайте размерите на тапите последователно от по-големите към по-малките. Възможно е размерите на лявата и дясната тапа да са различи.
   Приложението “Sony | Headphones Connect” ще ви помогне да определите кои тапи са по-подходящи за вас, за да постигнете оптимален ефект на потискане на шума.
  • Проверете дали носите слушалките правилно на ушите си. Носете слушалките така, че тапата да е поставена удобно в канала на ухото възможно най-дълбоко.
 • Намалете силата на звука на свързаното устройство, ако звукът е твърде силен.
 • Превключете Bluetooth връзката към A2DP със свързаното устройство, докато слушалките и предаващото Bluetooth устройство са свързани чрез HFP или HSP Bluetooth връзка.
 • Ако слушалките се свързват към свързаното преди това Bluetooth устройство, може да се установи само HFP/HSP Bluetooth връзката, когато са включени. Използвайте свързаното устройство, за да установите A2DP Bluetooth връзка.
 • Когато слушате музика от компютър на слушалките, качеството на звука може да бъде лошо (напр. трудно се чува гласът на вокалиста и т.н.) за първите няколко секунди след установяване на връзката. Това се дължи на компютърните спецификации (в началото на предаването се отдава приоритет върху стабилността на връзката, а няколко секунди по-късно се превключва към приоритет на качеството на звука) и не е повреда в слушалките.
  Ако качеството на звука не се подобри след няколко секунди, използвайте компютъра, за да установите A2DP връзка. За операциите на вашия компютър вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с компютъра.