Зареждане

Слушалките и кутията за зареждане съдържат вградени литиево-йонни акумулаторни батерии. Използвайте предоставения USB Type-C кабел, за да заредите слушалките преди употреба.

 1. Извадете слушалките и издърпайте изолационната подложка от кутията за зареждане.

  Изхвърлете отстранената изолационна подложка.

 2. Поставете слушалките в кутията за зареждане.

  Поставете левия модул на слушалките (модулът с тактилната точка) обратно в левия отвор на кутията за зареждане, а десния модул на слушалките поставете обратно в десния отвор на кутията за зареждане. Всеки модул на слушалките ще бъде фиксиран в правилното положение в кутията за зареждане от вградения магнит.

  Затворете капака на кутията за зареждане, след като поставите слушалките в нея.


 3. Свържете кутията за зареждане към AC контакт.

  Използвайте предоставения USB Type-C кабел и USB AC адаптер (продава се в търговската мрежа).

  Индикаторът (оранжев) на кутията за зареждане светва и слушалките и кутията за зареждане започват да се зареждат.

  Когато зареждането на слушалките и на кутията за зареждане приключи, индикаторът (оранжев) на кутията за зареждане се изключва автоматично. Извадете USB Type-C кабела.

Относно времето за зареждане

Времето, необходимо за пълното зареждане на слушалките и кутията за зареждане, е около 3 часа (*).

*Времето, необходимо за зареждане на изтощена батерия до нейния пълен капацитет. То може да се различава в зависимост от условията на употреба.

Зареждане на слушалките, докато сте навън

В кутията за зареждане е вградена акумулаторна батерия. Ако заредите кутията за зареждане предварително, можете да я използвате за зареждане на слушалките, когато сте навън и нямате друго захранване.

Времето, необходимо за пълното зареждане на левия и десния модул на слушалките, е около 1,5 часа.


Бележки относно зареждането на слушалките, докато сте навън

Когато слушалките се извадят от кутията за зареждане, ако индикаторът (оранжев) на кутията за зареждане светне, оставащият заряд на кутията за зареждане е нисък. Ако индикаторът не светне, батерията на кутията за зареждане е изтощена. Заредете кутията за зареждане.

Системни изисквания за зареждане на батерията чрез USB

USB AC адаптер

USB AC адаптер (продава се в търговската мрежа), който е способен да осигурява изходно напрежение от 0,5 A (500 mA) или повече

Персонален компютър

Персонален компютър със стандартен USB порт

 • Не гарантираме работа на всички компютри.
 • Не се гарантира работата чрез персонализиран или изграден вкъщи компютър.

Безжично зареждане

Безжичното зареждане е налично при използване на предлагана в търговската мрежа безжична подложка за зареждане, отговаряща на стандарта Qi.

Затворете капака на кутията за зареждане и я поставете с логото SONY нагоре върху безжичната подложка за зареждане, за да заредите кутията за зареждане.

Вижте “Разположение и функции на частите” за местоположението на контактната повърхност за зареждане.
За зареждането вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с безжичната подложка за зареждане.

Съвет

 • Слушалките може да се зареждат също чрез свързване на кутията за зареждане към работещ компютър посредством предоставения USB Type-C кабел.
 • Когато поставите модулите на слушалките в ушите си, може да чуете гласовите указания, посочващи оставащия заряд на батерията. Оставащият заряд на батерията, който е посочен от гласовите указания, в определени ситуации може да се различава от действителния оставащ заряд. Използвайте я като груба стойност.

Забележка

 • Зареждането може да не е успешно с кабели, различни от предоставения USB Type-C кабел.
 • Възможно е зареждането да не е успешно в зависимост от типа на USB AC адаптера.
 • В зависимост от настройките на различните функции и от условията на употреба е възможно скоростта на изразходване на батерията да варира между левия и десния модул.
  В резултат на това е възможно времето за зареждане на батериите на левия и десния модул да се различава, но това не е неизправност.
 • Слушалките не могат да се зареждат, когато компютърът преминава в режим на готовност (спящ режим) или на хибернация. В такъв случай променете настройките на компютъра и започнете да зареждате отново.
 • Ако не сте използвали слушалките дълго време, това може да съкрати времето на използване на акумулаторната батерия. Животът на батерията обаче ще се подобри след няколко зареждания и разреждания. Дори ако съхранявате слушалките за дълго време, зареждайте батерията на всеки 6 месеца, за да избегнете преразреждане.
 • Ако не сте използвали слушалките дълго време, е възможно зареждането на батерията да отнеме повече време.
 • Уверете се, че капакът на кутията за зареждане е затворен, за да избегнете изразходване на батерията на кутията за зареждане.
 • Ако има проблем с акумулаторната батерия на слушалките или с кутията за зареждане и е засечено нещо необичайно по време на зареждане, индикаторът (червен) на кутията за зареждане мига. Когато зареждате безжично, зареждането може да се забави или да спре при високи или ниски температури в зависимост от безжичната подложка за зареждане, която използвате.
  Препоръчва се зареждането да се извършва на място с околна температура между 15 °C и 35 °C. Извън този диапазон ефективното зареждане може да не е възможно.
  Ако проблемът продължава, се свържете с най-близкия търговец на Sony.
 • Ако слушалките не се използват дълго време, индикаторът (оранжев) на кутията за зареждане може да не светне веднага при зареждане. Изчакайте малко, докато индикаторът (оранжев) светне.
 • Ако времето на използване на вградената акумулаторна батерия намалее значително, тя трябва да бъде подменена. Консултирайте се с най-близкия търговец на Sony.
 • Избягвайте излагане на прекомерни температури, пряка слънчева светлина, влага, пясък, прах или токови удари. Никога не оставяйте слушалките в паркирано превозно средство.
 • При свързване на кутията за зареждане към компютър използвайте само предоставения USB Type-C кабел и свържете кутията директно. Зареждането няма да се извърши правилно, когато кутията за зареждане е свързана чрез USB концентратор.
 • Не прикрепяйте метални предмети (като например стикери, изработени от съдържащ метал материал) на безжичната подложка за зареждане или на кутията за зареждане. Това може да причини пожар, изгаряния или наранявания.
 • Когато използвате безжичната подложка за зареждане, не поставяйте метални предмети (като например ленти или кламери, изработени от съдържащ метал материал) на безжичната подложка за зареждане. Това може да причини пожар, изгаряния или наранявания.
 • Когато зареждате с безжичната подложка за зареждане, махнете прикрепените към кутията за зареждане части, като например капаци. В зависимост от материала или дебелината на капака или поради захванати чужди предмети между кутията за зареждане и капака, е възможно зареждането да не се извършва правилно, както и да доведе до пожар, изгаряния или наранявания.
 • Когато имате електронни медицински устройства, като например имплантирани пейсмейкъри или дефибрилатори, се консултирайте с лекаря си, преди да използвате безжичната подложка за зареждане. Радиовълните могат да повлияят на функционирането на електронните медицински устройства.
 • Не носете чип карти, магнитни карти или намагнетизирани предмети в близост до безжичната подложка за зареждане. Това може да причини повреда на чип картите. Възможно е да се изтрият магнитните данни от платежни карти, кредитни карти, телефонни карти или флопи дискове. Когато в близост има силен магнетизъм, това може да причини повреда на безжичната подложка за зареждане.
 • Когато зареждате безжично, зареждането може да се забави или да спре, ако кутията за зареждане се размести от безжична подложка за зареждане.
 • Когато зареждате безжично, зареждането може да се забави или да спре при високи или ниски температури в зависимост от безжичната подложка за зареждане, която използвате.
 • В зависимост от използваната безжична подложка за зареждане е възможно слушалките и кутията за зареждане да се затоплят по време на зареждане или за известно време след зареждане, но това не е неизправност.
 • Не зареждайте слушалките безжично на следните места.
  • Където слушалките са изложени на високи нива на влажност, прах или вибрация, както и в близост до телефони, телевизори, радиоприемници др.
 • Не използвайте безжичната подложка за зареждане, когато е покрита от одеяло или др.
 • Когато се чува шум от телевизора или радиоприемника, докато слушалките се зареждат безжично, зареждайте слушалките на отдалечено от телевизора или радиоприемника място.
 • Когато зареждате безжично, ако в близост има други съвместими с безжично зареждане устройства, преместете устройствата на 30 cm или повече от безжичната подложка за зареждане. Възможно е кутията за зареждане да не се засече правилно и зареждането да не се извършва.