Свързване със сдвоено Bluetooth устройство

 1. Извадете слушалките от кутията за зареждане.

  Слушалките се включват автоматично.

 2. Поставете модулите на слушалките в двете уши.

  Ако слушалките са автоматично свързани с последното свързано устройство, ще чуете гласови указания “Bluetooth connected” (Установена е връзка с Bluetooth) от двата модула на слушалките.

  Проверете състоянието на връзката на Bluetooth устройството. Ако няма връзка, преминете към стъпка 3.

 3. Установете Bluetooth връзката от Bluetooth устройството.

  За да видите какви операции трябва да се извършат на вашето Bluetooth устройство, вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с Bluetooth устройството.

  Когато са свързани, ще чуете гласови указания “Bluetooth connected” (Установена е връзка с Bluetooth) от двата модула на слушалките.

Съвет

 • Операцията по-горе е примерна. За повече подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с Bluetooth устройството.

Забележка

 • При свързване на свързващото се устройство може да се покаже [WF-1000XM4], [LE_WF-1000XM4] или и двете. Когато се показват двете или [WF-1000XM4], изберете [WF-1000XM4]; когато се показва [LE_WF-1000XM4], изберете [LE_WF-1000XM4].
 • Ако свързаното последно Bluetooth устройство се постави близо до слушалките, те може да се свържат автоматично към него, като просто включите слушалките. В такъв случай дезактивирайте Bluetooth функцията на последно свързаното устройство или го изключете.
 • Ако не можете да свържете вашето Bluetooth устройство към слушалките, изтрийте информацията за сдвояването от Bluetooth устройството и изпълнете отново процедурата по сдвояване. За да видите какви операции трябва да се извършат на вашето Bluetooth устройство, вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с Bluetooth устройството.