Бележка за лиценза

Бележки относно лиценза

Този продукт съдържа софтуер, който Sony използва според лицензионно споразумение със собственика на авторските му права. Задължени сме да оповестим на клиентите съдържанието на споразумението според изискване на собственика на авторските права на софтуера.
Прочетете съдържанието на лиценза.
Посетете следния интернет адрес за съдържанието на лиценза.
https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/21/

Отказ от отговорност за услуги, предлагани от трети страни

Услугите, предлагани от трети страни, могат да бъдат променяни, преустановявани или прекратявани без предизвестие. Sony не носи никаква отговорност в тези случаи.