По време на възпроизвеждане на музика се чува шум.

  • Когато използвате слушалките, докато вървите или бягате, може да се чува звукът от вибрациите, преминаващи през тялото ви, но това се дължи на характеристиките на продукта и не е неизправност.
  • Когато функцията за потискане на шума или режимът на обкръжаващ звук са включени, шумът от вятъра може да стане по-силен в зависимост от околната среда.
    В приложението “Sony | Headphones Connect” изберете [Ambient Sound Control] – [Noise Canceling] – [Automatic Wind Noise Reduction].
  • Звуковите проводници (проводите за изходящ звук), вентилационните отвори и отворите на микрофоните (на 2 места) на слушалките не са напълно водоустойчиви. Ако са останали капки вода в звуковите проводници, вентилационните отвори или отворите на микрофоните (на 2 места), е възможно временно да се чува звуков (обратен) сигнал. Това не е неизправност. Вижте “Когато приключите с използването на слушалките” и подсушете слушалките преди употреба.
  • Когато функцията за адаптивен звуков контрол е включена, слушалките засичат действията на носещия и регулират автоматично функцията за потискане на шума. Когато тази настройка се промени, е възможно възпроизвеждането на музика да спре на пауза за момент и може да се чуе предупреждаващ звук. Този звук ви уведомява, че настройката е променена.
    Ако искате да дезактивирате това известие чрез звук, използвайте приложението “Sony | Headphones Connect” литиевойонна, за да изключите настройката.
  • Ако покриете микрофоните на левия или десния модул на слушалките или ако хванете модула на слушалките в ръка, може да се чуе звуков (обратен) сигнал. Това не е неизправност. В такъв случай махнете ръцете си или обекта от левия и десния микрофон.
  • Ако режимът на обкръжаващ звук е активиран в по-шумна среда, е възможно да се чува шум. Това не е неизправност. В такъв случай включете функцията за потискане на шума или изключете функцията за потискане на шума и режима на обкръжаващ звук.