Наличното време за работа е кратко, зарядът на батерията е недостатъчен за продължително време.

 • Ако зададете следните функции, наличното време за работа на батерията се съкращава.
  • Автоматично намаляване на шума от вятър
  • Speak-to-Chat
  • Еквалайзер
  • DSEE Extreme
  • Функция за стартиране на гласовия асистент чрез гласа ви
  • Режим за качеството на звука по време на възпроизвеждане чрез Bluetooth: приоритет на качеството на звука
 • В зависимост от настройките на различните функции и от условията на употреба е възможно скоростта на изразходване на батерията да варира между левия и десния модул, но това не е неизправност.
 • Когато приключите с използването на слушалките, не забравяйте да ги съхранявате в кутията за зареждане. Ако слушалките са поставени в джобовете или друго подобно място, слушалките разпознават носене и е възможно да се включат по погрешка.
 • Уверете се, че капакът на кутията за зареждане е затворен, за да избегнете изразходване на батерията на кутията за зареждане.