Свързване на слушалките с 2 устройства едновременно (многоточкова връзка)

Когато функцията [Connect to 2 devices simultaneously] е включена с приложението “Sony | Headphones Connect”, слушалките могат да се свържат към 2 устройства едновременно чрез Bluetooth връзките, като това ви позволява следното.

 • Да изчаквате входящи обаждания за 2 смартфона
  Можете да слушате със слушалките музика, възпроизвеждана на смартфона, да изчаквате входящо обаждане за двата смартфона и да говорите, ако се получи входящо обаждане.

 • Да превключвате възпроизвеждането на музика между 2 устройства
  Можете да превключвате възпроизвеждането на музика от едно устройство на друго без извършване на повторно Bluetooth свързване.

Свързване на слушалките с 2 устройства едновременно чрез Bluetooth връзки

Преди да извършите свързването, се уверете, че приложението “Sony | Headphones Connect” е инсталирано на едно от 2 устройства.

 1. Сдвоете слушалите със съответните 2 устройства.
 2. Използвайте устройството, на което е инсталирано приложението “Sony | Headphones Connect”, за да установите Bluetooth връзка със слушалките.
 3. Включете функцията [Connect to 2 devices simultaneously] с приложението “Sony | Headphones Connect”.
 4. Използвайте второто устройство, за да установите Bluetooth връзка със слушалките.

Когато Bluetooth връзките между 2 устройства и слушалките са установени, друго сдвоено устройство може да бъде свързано чрез Bluetooth връзка.

Ако се опитвате да осъществите Bluetooth връзка със слушалките, като използвате третото устройство, Bluetooth връзката с последното устройство, на което е възпроизвеждана музика, ще се поддържа, а Bluetooth връзката с другото устройство ще бъде прекъсната. Тогава се установява Bluetooth връзка между третото устройство и слушалките.

Възпроизвеждане на музика, когато слушалките са свързани към 2 устройства чрез Bluetooth връзки

 • Когато възпроизвеждате музика, като използвате слушалките, музиката се възпроизвежда от устройството, което последно е използвано за възпроизвеждане.
 • Ако искате да възпроизвеждате музика от другото устройство, спрете възпроизвеждането на устройството, което възпроизвежда музиката, и започнете възпроизвеждане, като използвате другото устройство.
  Дори ако започнете възпроизвеждане, като използвате второто устройство, докато музиката се възпроизвежда на първото устройството, музиката от първото устройството ще продължи да се чува през слушалките. В такъв случай, ако спрете възпроизвеждането на първото устройството, можете да слушате музика от второто устройство през слушалките.

Говорене на телефона, когато слушалките са свързани към 2 устройства чрез Bluetooth връзки

 • Когато слушалките са свързани едновременно към 2 смартфона и др. чрез Bluetooth връзки, двете устройства ще са в режим на готовност.
 • При получаване на входящо обаждане към първото устройство през слушалките се чува мелодия на звънене. При получаване на входящо обаждане към второто устройство, докато говорите през слушалките, през второто устройство се чува мелодия на звънене.
  Ако завършите обаждането на първото устройство, мелодията на звънене от второто устройство ще се чува през слушалките.