Не може да се осъществи сдвояване.

  • Приближете слушалките и Bluetooth устройството в рамките на 1 m между тях.
  • Когато извършвате сдвояване за първи път след закупуване, връщане до първоначалните настройки или ремонтиране на слушалките, те автоматично влизат в режим на сдвояване, след като ги извадите от кутията за зареждане. Когато сдвоявате второ или следващо устройство, сложете модулите на слушалките на двете си уши, след което задръжте пръстите си върху сензорите за докосване на двата модула (ляв и десен) едновременно в продължение на около 5 секунди, за да активирате режима на сдвояване.
  • Когато сдвоявате устройство отново след връщане до първоначалните настройки или ремонт на слушалките, е възможно да не можете да сдвоите устройството, ако е запазило информация за сдвояването за слушалките (iPhone или друго устройство). В такъв случай изтрийте информацията за сдвояване на слушалките от устройството и след това ги сдвоете отново.
  • Рестартирайте свързаното устройство, като например смартфон или компютър, който използвате, и сдвоете слушалките и устройството отново.
  • Нулирайте слушалките.
  • Върнете слушалките до първоначалните настройки и сдвоете отново слушалките и устройството.