Разположение и функции на частите

Слушалки

Илюстрация, показваща всяка част на слушалките

 1. Микрофони (ляв, десен)
 2. Сензори за докосване (ляв, десен)
 3. Микрофони (ляв, десен)
 4. Портове за зареждане (ляв, десен)
 5. Тапи (лява, дясна)
 6. Инфрачервени сензори
 7. Знак (ляво)
 8. Тактилна точка
  Има тактилна точка на левия модул.
 9. Знак (дясно)
 10. Вградени антени (лява, дясна)
  Bluetooth антена е вградена във всеки ляв или десен модул на слушалките.


Кутия за зареждане

Илюстрация, показваща всяка част на кутията за зареждане

 1. Капак
 2. Индикатор
  Показва състоянието на зареждане.
 3. USB Type-C порт
  Като използвате предоставения USB Type-C кабел, свържете кутията за зареждане към компютър или към AC контакт чрез наличен в търговската мрежа USB AC адаптер, за да зареждате едновременно слушалките и кутията за зареждане.
 4. Контактна повърхност за Qi зареждането