Относно сензора за докосване

Докосвайте сензора за докосване за различни операции, като например възпроизвеждане на музика, телефонни обаждания или промяна на настройката на функцията за потискане на шума.

Илюстрация, показваща местоположенията на сензорите за докосване (A) на слушалките

A: Сензори за докосване (ляв, десен)


За да използвате сензора за докосване, задръжте слушалката между палеца и средния си пръст, след което докоснете сензора за докосване с показалеца си.

Някои налични операции

Ляв Десен
Докосване За превключване на функцията за потискане на шума и режима на обкръжаващ звук За възпроизвеждане или поставяне на пауза на музика
Двукратно докосване За приемане или приключване на обаждане За преминаване към началото на следващия запис
За приемане или приключване на обаждане
Трикратно докосване - За преминаване към началото на предишния запис (или текущия запис по време на възпроизвеждане)
Задържане на пръста върху сензора за докосване За да активирате режима за бързо внимание За да използвате или отмените функцията за гласово съдействие (Siri/Google app)
За да промените устройството за обаждания
Задържане на пръстите ви върху сензора за докосване на двата модула (ляв и десен) за около 5 секунди За влизане в режима за регистриране на устройството (сдвояване) За влизане в режима за регистриране на устройството (сдвояване)


Съвет

 • Когато докосвате сензора за докосване 2 или 3 пъти, докосвайте го бързо на интервали от около 0,3 секунди между докосванията.
 • Можете да променяте назначенията на функциите към сензорите за докосване на двата модула (ляв и десен), като използвате приложението “Sony | Headphones Connect”. Например функцията за възпроизвеждане на музика, която е зададена на сензора за докосване на десния модул според фабричните настройки, може да бъде сменена на сензора за докосване на левия модул.
  Можете също така да промените настройките, които не назначават функцията за възпроизвеждане на музика, функцията за потискане на шума, режима на обкръжаващ звук и функцията за регулиране на силата на звука при възпроизвеждане, както и др. В такъв случай можете да сдвоявате устройството, да нулирате слушалките и да върнете слушалките до първоначалните настройки.

Забележка

 • Не можете да използвате сензорите за докосване, когато не носите слушалките. Ако дезактивирате функцията за автоматично изключване при установено носене в приложението “Sony | Headphones Connect”, сензорите за докосване могат да се използват дори когато слушалките не се носят.
 • Когато извършвате първоначалните настройки за Google Асистент на вашия смартфон, назначенията на функциите на сензорите за докосване може да се променят автоматично.
  Проверете назначенията на функциите на сензорите за докосване с приложението “Sony | Headphones Connect”.
 • Когато извършвате първоначалните настройки за Amazon Alexa на вашия смартфон, назначенията на функциите на сензорите за докосване може да се променят автоматично.
  Проверете назначенията на функциите на сензорите за докосване с приложението “Sony | Headphones Connect”.