Проверка на оставащия заряд на батерията

Можете да проверите оставащия заряд на акумулаторните батерии на слушалките и кутията за зареждане чрез следните операции.

Когато си поставяте слушалките

Когато извадите слушалките от кутията за зареждане и поставите модулите на слушалките в двете си уши, през левия и десния модул на слушалките можете да чуете гласови указания относно оставащия заряд на батерията на слушалките.

“Battery about XX %” (Батерията е на около XX%) (Стойността “XX” указва приблизителния оставащ заряд.)

“Battery fully charged” (Батерията е напълно заредена)

Оставащият заряд на батерията, който е посочен от гласовите указания, в определени ситуации може да се различава от действителния оставащ заряд. Използвайте я като груба стойност.

Когато оставащият заряд стане нисък

Ако чуете предупредителен сигнал и гласови указания “Low battery, please recharge headset” (Ниско ниво на батерията, презаредете слушалките), заредете слушалките при първа възможност.

Когато батерията се изтощи напълно, се чува предупредителен сигнал, гласовите указания казват “Please recharge headset. Power off” (Моля, презаредете слушалките. Изключено захранване) и слушалките се изключват автоматично.

Когато използвате iPhone или iPod touch

Когато слушалките са свързани към iPhone или iPod touch чрез HFP Bluetooth, ще се покаже икона, която указва на екрана на iPhone или iPod touch оставащия заряд на батерията на слушалките.

Илюстрация на иконите, показващи оставащия заряд на батерията

A: оставащ заряд на батерията на слушалките

Приблизителният оставащ заряд е показан в 10 различни нива. B до E са показани примери.

B: 100%

C: 70%

D: 50%

E: 10% или по-малко (има нужда от зареждане)


Оставащият заряд на батерията на слушалките се показва също и на екрана на iPhone или iPod touch с iOS 11 или по-нова версия. За повече подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с iPhone или iPod touch.

Показаният оставащ заряд в някои ситуации може да се различава от действителния оставащ заряд. Използвайте я като груба стойност.

Когато използвате смартфон с Android™ (операционна система 8.1 или по-нова)

Когато слушалките са свързани към Android смартфон чрез HFP Bluetooth връзка, изберете [Settings] – [Device connection] – [Bluetooth], за да се покаже оставащият заряд на батерията на слушалките в 10 различни нива, като например “100%”, “70%”, “50%” или “10%”, в колоната на свързаното Bluetooth устройство. За подробности вижте инструкциите за експлоатация на смартфона с Android.

Показаният оставащ заряд в някои ситуации може да се различава от действителния оставащ заряд. Използвайте я като груба стойност.

Проверка на оставащия заряд на батерията на кутията за зареждане

  • Когато слушалките се извадят от кутията за зареждане или когато капакът на кутията за зареждане се отваря или затваря и в нея не се съхраняват слушалки, ако индикаторът (оранжев) на кутията за зареждане светва, оставащият заряд на батерията на кутията за зареждане е около 30% до 1%. Кутията за зареждане не може да зареди слушалките достатъчно с това ниво на оставащ заряд на батерията.
  • Когато слушалките се извадят от кутията за зареждане или когато капакът на кутията за зареждане се отваря или затваря и кутията за зареждане е празна, ако индикаторът на кутията за зареждане не светва, оставащият заряд на батерията на кутията за зареждане е 0%. Слушалките не могат да се зареждат с кутията за зареждане в този случай.

Съвет

  • Можете също да проверите оставащия заряд на модула на слушалките и кутията за зареждане с приложението “Sony | Headphones Connect”. И смартфоните с Android, и iPhone/iPod touch поддържат това приложение.

Забележка

  • Ако свържете слушалките към iPhone, iPod touch или смартфон с Android чрез “Media audio” (A2DP) само в многоточкова връзка, оставащият заряд на батерията няма да бъде показан правилно.
  • Оставащият заряд на батерията може да не се покаже правилно веднага след актуализиране на софтуера или ако слушалките не са използвани за дълъг период от време. В такъв случай неколкократно заредете и използвайте докрай заряда на слушалките, за да се показва правилно оставащият заряд.