Използване на функцията за гласово съдействие (Siri)

С помощта на функцията Siri, която се предоставя с iPhone, можете да говорите през микрофоните на слушалките, за да работите с iPhone.

 1. Включете Siri.

  В iPhone изберете [Settings] - [Siri & Search], за да включите [Press Home for Siri] и [Allow Siri When Locked].

  Операцията по-горе е примерна. За подробности вижте инструкциите за експлоатация на iPhone.

  Забележка: за подробности за Siri вижте инструкциите за експлоатация или уеб сайта за поддръжка на iPhone.

 2. Поставете модулите на слушалките в ушите си и свържете слушалките към iPhone чрез Bluetooth връзка.
 3. Когато iPhone е в режим на готовност или възпроизвежда музика, допрете пръста си до сензора за докосване на десния модул за около 2 секунди.

  Siri се активира.

 4. Направете заявка до Siri чрез микрофоните на слушалките.

  Илюстрация, показваща местоположенията на микрофоните (A) на слушалките

  A: Микрофони (ляв, десен)


  За подробности относно приложенията, които работят със Siri, вижте инструкциите за експлоатация на iPhone.

Забележка

 • Siri не може да се активира, когато казвате “Hey Siri”, дори когато настройката “Hey Siri” на iPhone е включена.
 • Когато използвате функцията за гласово съдействие, гласът ви ще се чува в слушалките през микрофоните на слушалките (функция за страничен тон). В този случай околните звуци или звуците от работата на слушалките може да се чува през слушалките. Това не е неизправност.
 • Възможно е Siri да не се активира в зависимост от спецификациите на смартфона или версията на приложението.