Управление на аудио устройството (Bluetooth връзка)

Ако Bluetooth устройството поддържа функцията за опериране на устройство (съвместим протокол: AVRCP), тогава са налични следните операции. Наличните функции може да варират според Bluetooth устройството, така че прегледайте предоставените с него инструкции за експлоатация.

Можете да използвате сензора за докосване на десния модул, за да изпълнявате следните операции.

  • Възпроизвеждане/пауза: докоснете сензора за докосване.

  • Преминаване към началото на следващия запис: бързо докоснете двукратно сензора за докосване (в интервал от около 0,3 секунди).

  • Преминаване към началото на предишния запис (или на текущия запис по време на възпроизвеждане): бързо докоснете сензора за докосване 3 пъти (в интервал от около 0,3 секунди).

Когато функцията за регулиране на силата на звука е назначена към сензора за докосване чрез приложението “Sony | Headphones Connect”, можете да извършвате следните операции, като използвате модула на слушалките, на който е назначена функцията.

  • Увеличаване на силата на звука: докоснете сензора за докосване по време на възпроизвеждане на музика. Силата на звука се увеличава с 1 стъпка.
  • Намаляване на силата на звука: задръжте пръста си върху сензора за докосване по време на възпроизвеждане на музика. Силата на звука намалява постепенно. Махнете пръста си от сензора за докосване на желаното ниво на силата на звука.

Когато силата на звука достигне максимума или минимума, се включва аларма.

Забележка

  • Фабричните настройки са зададени така, че не можете да регулирате силата на звука на слушалките. Регулирайте силата на звука на свързаното устройство. Ако не можете да регулирате силата на звука на свързаното устройство, инсталирайте приложението за смартфон “Sony | Headphones Connect”, след което регулирайте силата на звука от приложението.
    Когато използвате приложението “Sony | Headphones Connect”, можете да назначите функцията за регулиране на силата на звука на сензора за докосване на слушалките.
  • Ако условията за комуникация са лоши, Bluetooth устройството може да реагира неправилно на операциите на слушалките.
  • Възможно е наличните функции да варират в зависимост от свързаното устройство, музикалния софтуер или използваното приложение. В някои случаи устройството може да работи по различен начин или дори да не работи, когато се изпълняват описаните по-горе операции.