Използване само на единия модул на слушалките

Можете да извадите единия модул на слушалките от кутията за зареждане и да го използвате самостоятелно.
В такъв случай ще се включи само модулът, който е изваден от кутията за зареждане.

Когато си поставяте другия модул от слушалките

Връзката между левия и десния модул се установява автоматично и ще чувате музиката или друго аудио на двата модула на слушалките.Задаване на функции на сензорите за докосване

В зависимост от това кой модул на слушалките носите, някои функции може да не са налични при фабричните настройки. В такъв случай можете да променяте назначенията на функциите към сензорите за докосване, като използвате приложението “Sony | Headphones Connect”.


Забележка

 • Когато възпроизвеждате музика или друго стерео аудио, докато носите само единия модул, ще чувате монозвук със смесени ляв и десен канал.
 • В зависимост от назначението на сензора за докосване и/или настройката за гласовия асистент, е възможно да можете да използвате само единия модул на слушалките.
  Вижте следното и проверете настройката в приложението “Sony | Headphones Connect”.
  Елемент от менюто за настройка на гласовия асистент Спецификация
  [Voice Assist Function of Mobile Device] Всеки от двата модула може да се използва.
  [Google Assistant] или [Amazon Alexa] Само модулът на слушалките със зададена на [Playback control] функция за управление на сензора за докосване може да се използва самостоятелно.
  Назначете функцията [Playback control] на модула на слушалките, който искате да използвате самостоятелно.
  Във фабричните настройки [Playback control] е назначена на десния модул.
  Когато назначавате [Playback control] на двата модула на слушалките, пълната функционалност е налична само на десния модул.
  [Do not use] Всеки от двата модула може да се използва.