Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства

Можете да се насладите на музика и обаждане със свободни ръце чрез слушалките по безжичен път, като използвате функцията Bluetooth на вашето Bluetooth устройство.

Регистрация (сдвояване) на устройството

За да използвате Bluetooth функцията, и двете свързващи се устройства трябва да бъдат предварително регистрирани. Операцията по регистриране на устройството се нарича “регистрация (сдвояване) на устройството”.

Извършете сдвояване на слушалките с устройството ръчно.

Свързване със сдвоено устройство

Щом устройството и слушалките са свързани веднъж, не е необходимо да ги свързвате отново. Свържете към устройства, които са вече сдвоени със слушалките, като използвате съответните методи за всяко устройство.