Прекратяване на Bluetooth връзката (след употреба)

  1. Прекъснете Bluetooth връзката чрез Bluetooth устройството.

    При прекъсване на връзката ще чуете гласови указания “Bluetooth disconnected” (Прекъсната връзка с Bluetooth) от двата модула на слушалките.

  2. Поставете слушалките в кутията за зареждане.

    Слушалките се изключват.

Съвет

  • Когато приключите с възпроизвеждането на музика, Bluetooth връзката може да бъде прекратена автоматично в зависимост от Bluetooth устройството.