Какво е потискане на шума?

Функцията за потискане на шума генерира антифазен звук срещу външни обкръжаващи шумове (като например шумове в превозни средства или шумове от климатици на закрито), за да се потиснат обкръжаващите шумове.

Забележка

  • Ефектът на потискане на шума може да не е ясно изразен в много тиха околна среда или може да се чува известен шум.
  • Когато носите слушалките, в зависимост от това как носите слушалките, ефектът на потискане на шума може да се различава или да се чува звуков (обратен) сигнал. В такива случай свалете слушалките и ги поставете отново.
  • Функцията за потискане на шума действа основно при шум в нискочестотната лента, като например от превозни средства или климатици. Въпреки че шумът намалява, той не изчезва напълно.
  • Когато използвате слушалките в кола или автобус, може да се получи шум в зависимост от пътните условия.
  • Мобилните телефони също могат да причинят интерференция или шум. В такъв случай преместете слушалките по-далеч от мобилния телефон.
  • Не покривайте микрофоните на левия и десния модул на слушалките с ръцете си. Ако са покрити, ефектът на функцията за потискане на шума или режимът на обкръжаващ звук могат да не се изпълняват правилно или да се появи звуков (обратен) сигнал. В такива случаи махнете ръцете си или обекта от левия и десния микрофон.

    Илюстрация, показваща местоположенията на микрофоните (A) на слушалките

    A: Микрофони (ляв, десен)