Използване на функцията за гласово съдействие (Google app)

С помощта на функцията Google app, която се предоставя със смартфона с Android, можете да говорите през микрофоните на слушалките, за да работите със смартфона с Android.

 1. Задайте съдействието и избора на входящ звук на Google app.

  На смартфона с Android изберете [Settings] – [Apps & notifications] – [Advanced] – [Default apps] – [Assist & voice input] и задайте [Assist app] на Google app.

  Операцията по-горе е примерна. За подробности вижте инструкциите за експлоатация на смартфона с Android.

  Забележка: може да се изисква последната версия на Google app.

  За подробности за Google app вижте инструкциите за експлоатация или уеб сайта за поддръжка на смартфона с Android или уеб сайта на магазина Google Play.

  Възможно е Google app да не може да се активира от слушалките в зависимост от спецификациите на смартфона с Android.

 2. Поставете модулите на слушалките в ушите си и свържете слушалките към смартфона с Android чрез Bluetooth връзка.
 3. Когато смартфонът с Android е в режим на готовност или възпроизвежда музика, допрете пръста си до сензора за докосване на десния модул за около 2 секунди.

  Google app се активира.

 4. Направете заявка до Google app чрез микрофоните на слушалките.

  Илюстрация, показваща местоположенията на микрофоните (A) на слушалките

  A: Микрофони (ляв, десен)


  За подробности относно приложенията, които работят с Google app, вижте инструкциите за експлоатация на смартфон с Android.

  След активиране на Google app гласовата команда се отменя, след като измине определено време без заявки.

Забележка

 • Ако сензорът за докосване на левия или десния модул е зададен за използване на функцията Google Асистент, функцията за гласово съдействие (Google app) не е достъпна.
 • Ако сензорът за докосване на левия или десния модул е зададен за използване на функцията Amazon Alexa, функцията за гласово съдействие (Google app) не е достъпна.
 • Google app не може да се активира, когато казвате “Ok Google”, дори когато настройката Android на смартфона с “Ok Google” е включена.
 • Когато използвате функцията за гласово съдействие, гласът ви ще се чува в слушалките през микрофоните на слушалките (функция за страничен тон). В този случай околните звуци или звуците от работата на слушалките може да се чува през слушалките. Това не е неизправност.
 • Възможно е Google app да не се активира в зависимост от спецификациите на смартфона или версията на приложението.
 • Google app не работи, когато има връзка с устройство, което не е съвместимо с функцията за гласово съдействие.