Достъп до информация за поддръжка от приложението “Sony | Headphones Connect

Можете да получите достъп до най-новата информация за поддръжка от приложението “Sony | Headphones Connect”.

  1. Изберете [Help] от екрана на приложението “Sony | Headphones Connect”.
  2. Появява се екранът [Headphones Connect Help] и се показва информация за поддръжката.
  3. Изберете съответната точка.