Времето за зареждане е твърде дълго.

  • Проверете дали кутията за зареждане и компютърът са свързани директно, а не чрез USB концентратор.
  • Проверете дали използвате предоставения USB Type-C кабел.
  • В зависимост от настройките на различните функции и от условията на употреба е възможно скоростта на изразходване на батерията да варира между левия и десния модул.
    В резултат на това е възможно времето за зареждане на батериите на левия и десния модул да се различава, но това не е неизправност.
  • Препоръчва се зареждането да се извършва на място с околна температура между 15 °C и 35 °C. Извън този диапазон ефективното зареждане може да не е възможно.
  • Когато зареждате безжично, зареждането може да се забави или да спре, ако кутията за зареждане се размести от безжична подложка за зареждане.
  • Когато зареждате безжично, зареждането може да се забави или да спре при високи или ниски температури в зависимост от използваната безжична подложка за зареждане.
  • Рестартирайте компютъра и опитайте отново процедурата за USB връзка при случаи, различни от посочените по-горе.