Няма звук

 • В зависимост от приложението за смартфон или за компютър (което изисква HFP (профил за свободни ръце)/HSP (профил за слушалки)), е възможно да чувате глас само от единия модул на слушалките.
 • Ако свързвате компютър към слушалките, се уверете, че аудиоизходът на компютъра е зададен за Bluetooth устройство.
 • Отново извършете сдвояване на слушалките с Bluetooth устройството.
 • Когато режимът Speak-to-Chat е активиран, възпроизвеждането на музика ще спре на пауза. В такъв случай използвайте сензора за докосване на слушалките, за да излезете от режима Speak-to-Chat.
 • В зависимост от назначението на сензора за докосване и/или настройката за гласовия асистент, е възможно да можете да използвате само единия модул на слушалките.
  Вижте следното и проверете настройката в приложението “Sony | Headphones Connect”.
  Елемент от менюто за настройка на гласовия асистент Спецификация
  [Voice Assist Function of Mobile Device] Всеки от двата модула на слушалките може да се използва.
  [Google Assistant] или [Amazon Alexa] Само модулът на слушалките със зададена на [Playback control] функция за управление на сензора за докосване може да се използва.
  Назначете функцията [Playback control] на сензора за докосване на модула на слушалките, който искате да използвате.
  Във фабричните настройки [Playback control] е назначена на десния модул на слушалките.
  Когато назначавате [Playback control] на двата модула на слушалките, пълната функционалност е налична само на десния модул на слушалките.
  [Do not use] Всеки от двата модула на слушалките може да се използва.
 • Поставете слушалките в кутията за зареждане и затворете капака на кутията за зареждане.
  Възможно е да разрешите някои проблеми, като поставите слушалките в кутията за зареждане.
 • Рестартирайте смартфона или компютъра, който използвате.
 • Нулирайте слушалките.
 • Върнете слушалките до първоначалните настройки и сдвоете отново слушалките и устройството.
 • Когато свържете слушалките едновременно към 2 устройства с многоточкова връзка, в зависимост от свързаното устройство е възможно устройството да продължава да изпраща тихия сигнал дори ако възпроизвеждането на музиката или видеоклипа е спряло. В такъв случай слушалките остават свързани с устройството и е възможно свързването да не може да се промени към друго устройство. Ако звукът от второто устройство не може да се чува след спирането на възпроизвеждането на първото устройство, извършете следните действия в дадената последователност и проверете дали ситуацията се е подобрила.
  • С приложението “Sony | Headphones Connect” проверете дали настройката на [Connect to 2 devices simultaneously] е включена.
  • Спрете възпроизвеждането на приложението на първото устройство.
  • Изключете приложението на първото устройство.
  • Изберете устройството, от което искате да възпроизвеждате [Manage Connected Device] от [Device Currently Being Connected] в приложението “Sony | Headphones Connect”, и след това стартирайте възпроизвеждането.