Бързо слушане на обкръжаващия звук (режим за бързо внимание)

Тази функция намалява силата на звука на музиката, повикванията и мелодиите, за да позволи по-лесно чуване на околния звук. Тя е полезна, например когато искате да чуете обявления за влаковото разписание.

За да активирате режима за бързо внимание

Задръжте пръста си върху сензора за докосване на левия модул. Режимът за бързо внимание се активира само когато допирате сензора за докосване.

За да дезактивирате режима за бързо внимание

Махнете пръста си от сензора за докосване.

Относно видеоклипа за ръководството с инструкции

Гледайте видеоклипа, за да разберете как да използвате режима за бързо внимание.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0024/h_zz/

Забележка

  • В зависимост от околните условия и типа/силата на звука на възпроизвежданото аудио околният звук може да не се чува дори когато използвате режима за бързо внимание. Не използвайте слушалките на места, където може да се създаде опасност, ако не чувате обкръжаващия звук, например на път, където преминават коли и велосипеди.
  • Ако не носите слушалките правилно, режимът за бързо внимание може да не работи правилно. Поставете слушалките правилно в ушите си.
  • В зависимост от размера на използваните от вас тапи, режимът за бързо внимание може да не е напълно ефективен. Изберете размера, с който чувате минимално ниво на околни звуци.