Изключване на слушалките

  1. Поставете слушалките в кутията за зареждане.

    Поставете левия модул на слушалките (модулът с тактилната точка) обратно в левия отвор на кутията за зареждане, а десния модул на слушалките поставете обратно в десния отвор на кутията за зареждане. Всеки модул на слушалките ще бъде фиксиран в правилното положение в кутията за зареждане от вградения магнит.
    Когато слушалките се поставят в кутията за зареждане, слушалките ще се изключат автоматично. Когато кутията за зареждане разполага с достатъчно оставащ заряд на батерията, индикаторът (оранжев) на кутията за зареждане светва и зареждането на слушалките ще започне.

Когато оставяте слушалките свалени

Когато слушалките не бъдат носени на ушите ви в рамките на около 15 минути след изваждането им от кутията за зареждане, те се изключват автоматично.

За да изключите захранването, преди слушалките да се изключат автоматично, поставете слушалките в кутията за зареждане.

Съвет

  • Също така можете да изключите слушалките чрез приложението “Sony | Headphones Connect”.

Забележка

  • Когато кутията за зареждане не разполага с достатъчно оставащ заряд на батерията, зареждането на слушалките няма да започне. Заредете кутията за зареждане.