Не може да се извърши зареждане дори ако кутията за зареждане е свързана с компютър.

  • Проверете дали предоставеният USB Type-C кабел е правилно свързан към USB порта на компютъра.
  • Проверете дали кутията за зареждане и компютърът са свързани директно, а не чрез USB концентратор.
  • Възможно е да има проблем с USB порта на свързания компютър. Опитайте да се свържете към друг USB порт на компютъра, ако има такъв.
  • Рестартирайте компютъра и опитайте отново процедурата за USB свързване при случаи, различни от посочените по-горе.