Сдвояване и свързване с компютър (Mac)

Операцията за регистриране на устройството, с което искате да установите връзка, се нарича “сдвояване”. Първо сдвоете устройство, за да го използвате със слушалките за първи път.

Съвместими операционни системи

macOS (версия 10.14 или по-нова)

Преди да започнете операцията, се уверете, че:

 • Вашият компютър има Bluetooth функция, която поддържа връзки за възпроизвеждане на музика (A2DP).
 • Компютърът се намира в обхват от 1 m около слушалките.
 • Слушалките са достатъчно заредени.
 • Имате под ръка инструкциите за експлоатация на компютъра.
 • В зависимост от използвания компютър може да е нужно да включите вградения Bluetooth адаптер. Ако не знаете как да включите Bluetooth адаптера или не сте сигурни дали компютърът ви разполага с вграден Bluetooth адаптер, вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с компютъра.
 • Задайте високоговорителя на компютъра във включен режим.
  Ако високоговорителят на компютъра е изключен, от слушалките няма да се чува звук.

  Високоговорителят на компютъра е включен

  Илюстрация на иконите, показвани, когато високоговорителят на компютъра е във включен режим

 1. Извадете и двата модула на слушалките от кутията за зареждане.

  Слушалките се включват автоматично.

 2. Влезте в режима на сдвояване на слушалките.

  Когато извършвате сдвояване на слушалките с устройство за първи път след закупуване или връщане на слушалките до първоначалните настройки (ако слушалките нямат информация за сдвояване), те автоматично влизат в режим на сдвояване, след като ги извадите от кутията за зареждане. В такъв случай поставете модулите на слушалките в двете си уши и преминете към стъпка 3.
  Когато сдвоявате второ или следващо устройство (ако слушалките имат информация за сдвояване за други устройства), поставете модулите на слушалките в двете си уши, след което допрете пръстите си до сензорите за докосване на двата модула (ляв и десен) в продължение на около 5 секунди.
  Когато сензорите за докосване са използвани правилно, ще се чуе звуков сигнал.

  Ще чуете гласови указания “Bluetooth pairing” (Bluetooth сдвояване) от двата модула на слушалките.

 3. Събудете компютъра, ако е в режим на готовност (спящ режим) или на хибернация.
 4. Регистрирайте слушалките с помощта на компютъра.
  1. Изберете [(System Preferences)] – [Bluetooth] от лентата на задачите в долната дясна част на екрана.

  2. Изберете [WF-1000XM4] на екрана [Bluetooth], след което щракнете върху [Connect].

  Ако се изисква ключ за достъп (*), въведете “0000”.

  Слушалките и компютърът са сдвоени и свързани помежду си.

  Ще чуете гласови указания “Bluetooth connected” (Установена е връзка с Bluetooth) от двата модула на слушалките.

  Ако връзката е неуспешна, вижте “Свързване със сдвоен компютър (Mac)”.

  Ако на екрана на компютъра не се покаже [WF-1000XM4], опитайте отново от началото на стъпка 4.

  *Ключът за достъп може да бъде наречен “Код за достъп”, “ПИН код”, “ПИН номер” или “Парола”.

 5. Щракнете върху иконата на високоговорителя в горната дясна част на екрана и изберете [WF-1000XM4].

  Вече сте готови да се наслаждавате на музика на компютъра си.

Съвет

Забележка

 • Ако до 5 минути не се осъществи сдвояване, режимът на сдвояване се отменя. В такъв случай поставете слушалките в кутията за зареждане и стартирайте операцията отново от стъпка 1.
 • Щом Bluetooth устройствата са сдвоени веднъж, няма нужда повече да бъдат сдвоявани освен в следните случаи:
  • Информацията за сдвояването е била изтрита след ремонт и др.
  • Когато е сдвоено 9-то устройство.
   Слушалките могат да бъдат сдвоени с до 8 устройства. Ако се сдвои ново устройство след вече сдвоените 8, регистрационната информация за сдвоеното най-отдавна устройство се заменя с информацията за новото устройство.
  • Когато информацията за сдвояването със слушалките е била изтрита от Bluetooth устройството.
  • Когато слушалките са върнати до първоначалните настройки.
   Цялата информация за сдвоявания е изтрита. В такъв случай изтрийте информацията за сдвояване на слушалките от свързаното устройството и ги сдвоете отново.
 • Слушалките могат да бъдат сдвоени с няколко устройства, но могат да възпроизвеждат музика само от 1 от тях в даден момент.