Налично време за работа

Наличното време за работа на слушалките с напълно заредена батерия е както следва:

Bluetooth връзка

Време за възпроизвеждане на музика

Кодек DSEE Extreme™ Функция за потискане на шума/режим на обкръжаващ звук Налично време за работа
LDAC™ АВТО Функция за потискане на шума: ВКЛ. Макс. 3,5 часа
LDAC АВТО Режим на обкръжаващ звук: ВКЛ. Макс. 3,5 часа
LDAC АВТО ИЗКЛ. Макс. 4 часа
LDAC ИЗКЛ. Функция за потискане на шума: ВКЛ. Макс. 5 часа
LDAC ИЗКЛ. Режим на обкръжаващ звук: ВКЛ. Макс. 4,5 часа
LDAC ИЗКЛ. ИЗКЛ. Макс. 6 часа
AAC АВТО Функция за потискане на шума: ВКЛ. Макс. 6 часа
AAC АВТО Режим на обкръжаващ звук: ВКЛ. Макс. 6 часа
AAC АВТО ИЗКЛ. Макс. 8 часа
AAC ИЗКЛ. Функция за потискане на шума: ВКЛ. Макс. 8 часа
AAC ИЗКЛ. Режим на обкръжаващ звук: ВКЛ. Макс. 8 часа
AAC ИЗКЛ. ИЗКЛ. Макс. 12 часа
SBC АВТО Функция за потискане на шума: ВКЛ. Макс. 5,5 часа
SBC АВТО Режим на обкръжаващ звук: ВКЛ. Макс. 5,5 часа
SBC АВТО ИЗКЛ. Макс. 7 часа
SBC ИЗКЛ. Функция за потискане на шума: ВКЛ. Макс. 7,5 часа
SBC ИЗКЛ. Режим на обкръжаващ звук: ВКЛ. Макс. 7 часа
SBC ИЗКЛ. ИЗКЛ. Макс. 11 часа
 • След 5-минутно зареждане е възможно около 1 час възпроизвеждане на музика.
 • Ако зададете следните функции, наличното време за работа на батерията се съкращава спрямо описаното по-горе.
  • Автоматично намаляване на шума от вятър
  • Speak-to-Chat
  • Еквалайзер
  • Функция за стартиране на гласовия асистент чрез гласа ви

Време за комуникация

Функция за потискане на шума/режим на обкръжаващ звук Налично време за работа
Функция за потискане на шума: ВКЛ. Макс. 5,5 часа
Режим на обкръжаващ звук: ВКЛ. Макс. 5 часа
ИЗКЛ. Макс. 6 часа

Съвет

 • С помощта на приложението “Sony | Headphones Connect” можете да проверите кой кодек се използва за връзка или да включите функцията DSEE Extreme.

Забележка

 • Времето на използване може да се различава от посоченото по-горе време в зависимост от настройките на различните функции и условията на употреба.
 • В зависимост от настройките на различните функции и от условията на употреба е възможно скоростта на изразходване на батерията да варира между левия и десния модул, но това не е неизправност.