Когато приключите с използването на слушалките

Когато приключите с използването на слушалките, не забравяйте да ги поставите в кутията за зареждане.

Затворете капака на кутията за зареждане.

Забележка

  • Ако върху порта за зареждане остане пот или вода, това може да повреди способността за зареждане на слушалките. След употреба незабавно подсушете порта за зареждане от всякаква пот или вода. Когато портовете за зареждане на слушалките или кутията за зареждане се замърсят, ги избършете с мека суха кърпа.

Грижа за тапите

За да предпазите тапите от бързо износване, следвайте предпазните мерки по-долу, за да продължите да ги използвате.

  • Не дърпайте детайла от полиуретанова пяна на тапата. Ако е отделен от тапата, няма да работи.
  • Не излагайте детайла от полиуретанова пяна на тапата на натиск за дълги периоди от време. Това може да причини деформация и може да е трудно да се върне оригиналната форма на тапата.
  • Когато тапите се замърсят, не ги измивайте във вода, а избърсвайте замърсяването със суха кърпа. Не използвайте алкохол и др. подобни средства. Това може да ускори износването.
  • Когато тапите се напоят с течност, изсушете я добре и се уверете, че тапите са сухи преди употреба или съхранение.

Когато има напукани, обелени или отчупени детайли в тапите, избягвайте използването им.

Ако тапите се износят, те не могат да постигнат пълноценно качество на звука или на ефекта от потискането на шума и могат да причинят наранявания или увреждания, понеже е възможно тапите да паднат и да останат в ушите.


Когато слушалките се намокрят

  1. Използвайте мека суха кърпа, за да избършете всякаква налична вода, попаднала върху слушалките.
  2. Извадете тапите, обърнете звуковите проводници и вентилационните отвори надолу и ги разтърсете няколко пъти, за да премахнете водата.

  3. Обърнете отворите на микрофоните (на 2 места) надолу и внимателно ги почукайте около 5 пъти към суха кърпа или друга подобна материя, за да се премахне всякаква събрана вътре вода.

  4. Оставете слушалките да изсъхнат на стайна температура.