Носене на слушалките

 1. Поставете модулите на слушалките в двете уши.

  Поставете модула на слушалките със знака (ляв) в лявото си ухо и модула на слушалките със знака (десен) в дясното. Левият модул има тактилна точка.

  Бъдете внимателни и не докосвайте сензора за докосване, когато носите слушалките на ушите си.

  Илюстрация, показваща местоположението на тактилната точка (A) на левия модул

  Илюстрация, показваща местоположенията на сензорите за докосване (B) на слушалките

  A: Тактилна точка

  B: Сензори за докосване (ляв, десен)

 2. Регулирайте прилягането на слушалките към ушите си.

  Завъртете модула на слушалките, така че да прилегне плътно в канала на ухото, и регулирайте положението на модула на слушалките, докато прилегне удобно.

 3. Изчакайте около 10 секунди, за да се стабилизира формата на тапата.

Съвет

 • Ако усещате, че поставянето на тапите в ушите ви е трудно, сменете размера на тапите или стиснете леко тапите преди носене на слушалките.
 • Когато носите слушалките или регулирате положението на модула на слушалките, вижте илюстрацията в стъпка 2 за това как да държите модула на слушалките.

За пълноценното качество на звука, ефективността на функцията за потискане на шума и качеството на звука при обаждане

Ако размерът на тапите не съответства на размера на каналите на ушите ви или ако слушалките не се носят правилно на ушите ви, операциите с докосване или засичането на говор на Speak-to-Chat може да не са успешни или е възможно да не получите пълноценно качество на звука, на ефекта от потискането на шума или на обажданията.
Ако случаят е някой от тези, опитайте следното.

 • Сменете тапите с тези, които прилягат по-плътно в ушите ви. Когато сменяте тапите, изпробвайте размерите на тапите последователно от по-големите към по-малките. Възможно е размерите на лявата и дясната тапа да са различи.
  Приложението “Sony | Headphones Connect” ще ви помогне да определите кои тапи са по-подходящи за вас, за да постигнете оптимален ефект на потискане на шума.
 • Вижте стъпка 2 и проверете дали носите слушалките правилно на ушите си. Носете слушалките така, че тапата да е поставена удобно в канала на ухото възможно най-дълбоко.


Когато поставяте и сваляте слушалките

Фабричните настройки са зададени така, че вградените инфрачервени сензори да засичат кога слушалките са поставени или свалени от ушите ви, което позволява на слушалките поставянето на пауза или повторното стартиране на възпроизвеждането на музика, както и контролирането на сензорите за докосване и гласовите указания.


Когато носите слушалките

 • Можете да използвате сензорите за докосване, за да възпроизвеждате музика, да се обаждате, да приемате обаждания и др.
 • Ще чувате гласови указания според съответната операция и състояние.


Когато сваляте слушалките

 • Когато слушате музика, докато носите двата модула на слушалките в ушите си, слушалките ще поставят на пауза възпроизвеждането на музика, ако единият или двата модула на слушалките бъдат свалени. След като ги поставите повторно, слушалките възобновяват възпроизвеждането на музика.
 • Когато слушалките не бъдат носени в ушите ви в рамките на около 15 минути след изваждането им от кутията за зареждане, те се изключват автоматично, за да се спести зарядът на батерията. Включете слушалките чрез докосване на сензора за докосване или чрез поставяне на слушалките в ушите ви.
 • За да се предотвратят неправилни реакции от страна на слушалките, не можете да възпроизвеждате музика, да извършвате и приемате обаждания, както и други операции, чрез докосване на сензорите за докосване на слушалките, когато са махнати от ушите ви.

Съвет

 • Можете също да възпроизвеждате музика, да извършвате и приемате обаждания и др., когато носите само единия модул на слушалките на ухото си.
 • С помощта на приложението “Sony | Headphones Connect” можете да промените настройката за автоматично поставяне на пауза и възобновяване на възпроизвеждането на музика, както и настройката за автоматично изключване на слушалките.